artikel

Video: Kan architectuur invloed hebben op eenzaamheid ouderen?

Architectuur

Video: Kan architectuur invloed hebben op eenzaamheid ouderen?
Impressie uit het onderzoek De Opwaartse Spiraal van Hoope+Plevier

Door Astrid de Wilde – Voor Woningcorporatie Eigen Haard heeft Hoope+Plevier een onderzoek verricht hoe met slimme architectuur de eenzaamheid van ouderen kan worden aangepakt. De studie toont aan dat gemengd wonen met verschillende doelgroepen een positief effect heeft en ouderen opnieuw midden in de maatschappij kunnen staan.

De groeiende problematiek vraagt om nieuwe concepten, die enerzijds de vereenzaming tegengaan en anderzijds zorgkosten proberen te drukken door de juiste functies te combineren. Architectuur is van grote betekenis om over deze transitie naar een nieuwe standaard mee te denken die past bij deze tijd. De studie loopt op dit moment en wordt uitgewerkt in een business case.

De Opwaartse Spiraal_Hoope_Plevier

De spiraal maakt een op- en neerwaartse beweging en verbindt alle functies en doelgroepen tot een 3D-woongemeenschap

De Opwaartse Spiraal_Hoope_Plevier

De spiraal zal op verschillende plekken pleinen krijgen die gebruikt kunnen worden als rustpunt op de route, maar vooral als ontmoetingsplek. De pleinen variëren van grootte in relatie tot de functie die ze hebben. De (nood)trappenhuizen en de liften grenzen aan de route.

De Opwaartse Spiraal

Hoope+Plevier Architects stelt een multifunctioneel gebouw voor met een uitgebreide mix van wonen, maatschappelijke- en vrijetijdsfuncties. De overlap hiertussen brengt zoveel mogelijk verschillende doelgroepen bij elkaar waarin bij elk van deze functies een prominente rol is weggelegd voor de ouderen. Zo ontstaat een smeltkroes van gebruikers en bewoners en blijven de ouderen midden in de samenleving staan.

Hoope_Plevier Spiraal

Tussen de collectieve pleinen liggen de diverse woningen. In de spiraal kunnen tussen de 200 en 300 woningen worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan dient een hoge FSI toe te staan. De begane grond van het gebouw kan inspelen op behoefte uit de buurt en ingezet worden om de levendigheid in de buurt te vergroten.

Het architectenbureau ziet hiervoor een spiraalvormig gebouw als meest ideaal. In dit gebouw worden, in tegenstelling tot een straat, onderlinge afstanden en lijnen korter en ontstaat meer interactie. Deze vorm levert een gebouw op met een mix van functies: jongerenappartementen, sociale huurappartementen en creatieve ruimtes, een samenhangende 3D woongemeenschap wordt hiermee gecreëerd . Ook stimuleert de spiraal mobiliteit en geeft ouderen meer vrijheid om zelfstandig door het gebouw te bewegen. De openheid van de spiraal aan de binnenzijde biedt gelijkwaardigheid qua zicht vanuit ieder punt in het gebouw. Sociale controle is een logisch gevolg hiervan, de open ruimte maakt het makkelijk op elkaar te letten. Daarnaast draagt de vorm van het gebouw bij aan het gevoel van eenheid en gelijkwaardigheid, de zachte lijnen dragen bij aan een vriendelijk karakter. Het hart van het gebouw vormt een groene en zonnige plek die alle functies voorziet van daglicht en frisse lucht.

Lees, luister en bekijk hier het Digimagazine Architectuur en Zorg >

De Opwaartse Spiraal_Hoop_Plevier

Bekijk meer in de onderstaande presentatie die Hoope+Plevier eerder gaf over De Opwaartse Spiraal in Pakhuis de Zwijger. De video is hieronder te bekijken.

Reageer op dit artikel