artikel

Planpresentatie ‘De Groene Entree voor een stad met allure’ te Den Haag

Architectuur

DELVA Landscape Architects presenteert ‘De Groene Entree’ van Den Haag, dit als onderdeel van het programma ‘Stadsentrees’. Het plan omvat een gebied met onder andere het Koningin Julianaplein aan het station, de groene zone van de historische Koekamp, het nieuwe Koninklijke stadspark, het Malieveld, de entrees richting het Haagse Bos en een aantal typische Haagse lanen. Door een integrale benadering van landschapsontwerp, cultuurhistorie, mobiliteit, programmatische invulling en technologie draagt het plan een uniek een onmiskenbaar Haagse eigenheid in zich.

Planpresentatie ‘De Groene Entree voor een stad met allure’ te Den Haag

Verdichten, vergroenen, verduurzamen 
In de periode tot 2025 heeft de stad de ambitie om 25.000 woningen toe te voegen binnen het binnenstedelijk gebied. In de periode daarna is er sprake van nog eens 25.000 woningen. Tienduizend te ontwikkelen woningen in de periode tot 2025 vinden hun plek aan de rand van ‘De Groene Entree’, onder andere in het Central Innovation District. Daarnaast fungeert dit district, met als hart het Centraal Station, meer en meer als knooppunt van kennisintensieve activiteiten in Nederland. Verdichten, samen met het vestigingsklimaat op peil houden of versterken, gaat hand in hand met verduurzamen en vergroenen.

Plankaart ‘De Groene Entree’ – Den Haag

‘De Groene Entree’ verbindt gebieden met elkaar die in de loop van de jaren van elkaar geïsoleerd zijn geraakt. Het begint in de open Stadshal, die aansluit op het station en naadloos verderloopt in het Koningin Julianaplein. Het plein biedt zowel een plek van oriëntatie, als een aangename verblijfsruimte en transfergebied. De ruimte loopt van het plein ongedwongen door richting de historische Koekamp. Deze wordt in het plan omzoomd door het nieuwe ‘Koninkelijke Stadspark’. Een weelderige groen park dat de verscheidenheid van de stad blootlegt en tevens de toegangspoort vormt richting het Nationaal park in oprichting ‘Het Haagse Bos’.

Vier entiteiten vormen samen ‘De Groene Entree’: het Koningin Julianaplein, de Koekamp of hertenkamp, het Koninklijk Stadspark en het Malieveld. Een ensemble van groene ruimten omsloten door de typische lanen van Den Haag

 

Het plan van DELVA LA werd onlangs in de raad goedgekeurd. DELVA Lanscape Architects werkt momenteel samen met het ingenieursbureau Den Haag verder aan de uitwerking van de verschillende deelgebieden. Het Koningin Juljanaplein zal als eerste gerealiseerd worden binnen het plan van ‘De Groene Entree’, dit samen met de nieuwe stadshal (ontwerp DELVA – Powerhouse). Dit gebied wordt samen met de stadshal opgeleverd in 2019.

Team: DELVA Landscape Architects / Urbanism, Ingenieursbureau Den Haag
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Fase: Visievorming en opmaak ontwerp richting uitvoering
Deelgebieden: Malieveld, Koekamp, KJ-Plein, Bezuidenhoutseweg, Rijnstraat, Utrechtsebaan
Oppervlakte: 30 ha

 

Reageer op dit artikel