artikel

Wonen boven de Hoven – comfortabel wonen in een flexibel appartement

Architectuur

Het ontwerp van de moderne woontorens van 12 woonlagen gaat uit van langdurige bruikbaarheid en optimale aanpasbaarheid voor de eindgebruiker. Dat vraagt om een flexibel gebouwconcept en een innovatief bouwproces. De centrale locatie in Delft vereist grote bouwsnelheid en zo min mogelijk overlast voor de omgeving. In appartementencomplex Wonen boven de Hoven is voor de ruim 160 huur- en koopappartementen de indelingsvrijheid maximaal, dankzij de appartementenvloer en de grote overspanningen. Dankzij het DoorStapelSysteem (DSS) met prefab vloeren levert VBI samen met partner Stabiel Management een belangrijke bijdrage aan een vlot proces en zorgt het versneld voor toekomstbestendig rendement.

Wonen boven de Hoven – comfortabel wonen in een flexibel appartement

Maximale keuzevrijheid

De dertien verdiepingen tellende woontorens van Wonen boven de Hoven zijn een succesvol voorbeeld van innovatief industrieel bouwen in een binnenstedelijk gebied. De torens boven het bestaande winkelcentrum De Hovenpassage bestaan ieder uit ruim tachtig moderne appartementen. Uitgangspunt voor het ontwerp van de woontorens is dat ze dankzij de grote overspanningen flexibel aanpasbaar zijn. De huurders en kopers zijn er vanaf het begin bij betrokken. Zo hebben ze met drie verschillende woningtypes een maximale keuzevrijheid in grootte en indeling. Ook in de toekomst kunnen de woningen mee veranderen met de eisen van de eindgebruikers. Zo kan bijvoorbeeld eenvoudig van één appartement twee worden gemaakt en andersom, bijvoorbeeld om wonen en werken te combineren. Maar ook als een deel of zelfs het gehele gebouw van functie moet veranderen, is dat mogelijk. Zo kan in de toekomst de plint meebewegen met de ontwikkelingen in retailvastgoed of de behoeften van de wijk.

VBI Partnernieuws Wonen boven de Hoven

Binnenstedelijk bouwen

De bouwlocatie, waar mensen wonen, werken en winkelen, maakt het noodzakelijk dat er snel en met zo min mogelijk overlast wordt gewerkt. De kanaalplaatvloeren worden zonder stempels gemonteerd. Dat leidt tot een hogere bouwsnelheid en brengt de overlast voor de omgeving van het centrumgebied verder omlaag. Dankzij de prefab bouwmethode wordt er 30 procent efficiënter gebouwd en met het unieke DSS (DoorStapelSysteem) kan dat nog sneller. Dat betekent uiteraard ook sneller rendement en een sneller rond te maken businesscase.

VBI Partnernieuws_Wonen boven de Hoven

De VBI Appartmentenvloer geldt als basis voor iedere verdieping met compleet element van 12 meter. Binnen deze structuur hebben de scheidingswanden geen dragende functie. Dat geeft veel flexibele mogelijkheden en zorgt dat de indeling van de binnenruimten steeds eenvoudig is aan te passen. Dit geldt voor alle 12 woonlagen van de torens.
VBI Partnernieuws_Wonen boven de Hoven

Technische gegevens

Project: Woontorens Wonen boven de Hoven
Opdrachtgever: Van der Vorm Vastgoed
Ontwerp: Habeon Architecten
Projectmanagement: Stabiel Management
Uitvoering: Heembouw Wonen
Vloeroppervlak: Twee torens met ruim 160 appartementen en een totaaloppervlakte van: 18.000 m2

Opening:
Woontoren 1: Q4 2015
Woontoren 2: Q1 2017

Locatie:
Boven winkelcentrum
De Hoven Passage in Delft

Reageer op dit artikel