Met de ARC22 Innovatie Award stimuleren we veelbelovende ideeën, producten en processen op verschillende schaalniveaus. Deze zijn vernieuwend én haalbaar zijn binnen de huidige opgave van bouwen en architectuur. Doel van de prijs is het aanmoedigen van experiment en vernieuwing op alle schaalniveaus van stoel tot stad. Criteria voor de ARC Innovatie Award zijn creativiteit, functionaliteit en toekomstbestendigheid.

Wat is innovatie?

Experiment en vernieuwing kenmerken de Nederlandse architectuur. Zij heeft het vermogen zich iedere keer succesvol aan te passen aan de nieuwe realiteit. Deze eigenschappen lijken nu van pas te komen. In de huidige bouw is immers grote nood aan architectonische oplossingen van die van betekenis en toepasbaar zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de woningbouwopgave, de energietransitie of de klimaatverandering.

Gezocht wordt naar innovatieve ideeën, producten en processen die tot meer leefkwaliteit leiden. Hierbij denken we aan nieuwe visies op architectuur en bouwen, door alle schalen heen, van stoel tot stad. Een geslaagde innovatie kan bijvoorbeeld betekenen wat al bestaat bekijken door een andere bril, op een andere manier benaderen of verbeteren. Maar ook het ontwikkelen van nieuwe strategieën of producten

Wanneer kun je meedoen?

Als je tussen 1 juli 2021 en 17 juni 2022 een innovatief idee, product of proces hebt ontwikkeld dat tot meer leefkwaliteit leidt. Het idee, product of proces moet zijn uitgewerkt en helder presentabel zijn. Het hoeft niet gerealiseerd te zijn. Deelname is gratis en je mag meerdere keren inzenden. De inzending blijft het geestelijk eigendom van de maker.

Voor vragen kun je contact opnemen met de secretaris van de jury via arc-awards@vmnmedia.nl.

Ga voor meer informatie naar

www.arc-awards.nl

. Of stuur direct je project in via

dit formulier

.