nieuws

Agendatip: Symposium over de koppeling van duurzame én aardbevingsbestendige woningbouw

Techniek

Op 20 oktober organiseert ProGETonE het symposium ‘Constructief én energetisch renoveren – in lijn met de 2020 klimaatdoelstellingen’. Hierin wordt door middel van verschillende lezingen, workshops en een paneldiscussie de koppelkansen tussen aardbevingsbestendig en energieneutraal bouwen onderzocht en besproken.

Agendatip: Symposium over de koppeling van duurzame én aardbevingsbestendige woningbouw

In de klimaatdoelstelling waaraan Nederland in 2020 moet voldoen staat onder andere: de bestaande woningvoorraad op grote schaal te verduurzamen. In de regio Groningen ligt ook nog eens een urgentere opgave: op korte termijn de woningen aardbevingsbestendig maken. Mogelijk kunnen deze twee opgaven gecombineerd worden. Hiervoor zijn behalve technische innovaties, ook financiële modellen en middelen nodig om de sociale context te verbeteren.

Op het symposium staat de situatie in Groningen centraal en de kansen en uitdagingen die er liggen. Sprekers zijn onder andere Hans Alders (Nationaal Coördinator Groningen) en Nienke Homan (Gedeputeerde Provincie Groningen).

Europa

Deze problematiek komt ook voor in andere aardbevingsgebieden in Europa (Italië, Grielenland). Daarnaast staat de huizenbouwsector in de EU-lidstaten voor de enorme uitdaging om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen en in 2050 energieneutraal te worden. De EU-woningbouw vertegenwoordigt momenteel 200 miljoen gebouwen en ongeveer 27 procent van het energieverbruik in de EU. De Europese Commissie erkent de noodzaak en heeft gelden beschikbaar gesteld om grootschalig onderzoek te doen naar de mogelijkheden.

Koppeling niet automatisch

In Nederland wordt de koppeling tussen aardbevingsbestendig en energieneutraal maken van woningen niet automatisch uitgevoerd. Volgens de organisator van het symposium een gemiste kans. Met een potentieel van 22.000 woningen in Groningen, die seismisch gecontroleerd moeten worden, draagt een verduurzamingsslag aanzienlijk bij aan de transitiedoelstelling. Daarnaast kunnen de gegenereerde oplossingen voor onder andere technische en financiële innovaties één op één inzetbaar zijn voor andersoortige projecten.

Het ProGETonE-consortium – bestaande uit 15 Europese entiteiten – bestudeert de technische mogelijkheden, het gebruik van nieuwe technieken en technologieën en de sociale en financiële gevolgen van constructief en energetisch renoveren.

ProGETone-symposium, 20 oktober in BuildinG in Groningen. Klik hier om aan te melden

 

 

 

Reageer op dit artikel