nieuws

Ontwikkeling zes bouwgroepen gestart

Techniek

Afgelopen week hebben zes bouwgroepen met de gemeente Amsterdam een optiecontract getekend voor het ontwikkelen en bouwen van kavel 20 in Buiksloterham. Het kavel is opgedeeld in zes kavels die samen een ‘superblok’ vormen. De komende maanden worden de plannen uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Ontwikkeling zes bouwgroepen gestart

Voor elke bouwgroep gaat een andere architect aan de slag. De betrokken bureaus van kavel 20 A tot en met F zijn achtereenvolgens Olaf Gipser Architects, MMIX, Zondag CS, Sophie Valla Architects, Gaaga en Marcel Lok_Architect.

  

Maquette op initiatief Marcel Lok_Architect 

Superblok 

Voor de kavels geldt dat de hoofdfuncties wonen (appartementen), werken en/of voorzieningen zijn. Minimaal twintig procent is bestemd voor niet-woonfuncties. De bouwgroepen is gevraagd om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de circulaire en duurzame stadswijk Buiksloterham. Met elkaar vormen alle kavels een samenhangend ‘superblok’ waarvan de schaal en structuur aansluit op de directe omgeving.

De oppervlaktes van de kavels zijn verschillend en ook de bebouwingsmogelijkheden variëren. Er is een bouwvolume vastgesteld van maximaal 17.600m2 exclusief parkeerfuncties. Binnen het totale bouwblok zijn een viertal torens opgenomen, variërend van 30 tot 45meter hoog, die in de kavelpaspoorten zo zijn gepositioneerd dat er een evenwichtige stedenbouwkundige compositie ontstaat.

 

Buiksloterham 

De bouwgroepen hebben de optie verkregen na een uitvoerige selectieprocedure. Bij de start in december 2015 hadden zich hier voor meer dan 60 groepen ingeschreven. Door middel van loting, een interviewronde en het opstellen van een Plan van Aanpak hebben deze bouwgroepen zich weten te selecteren. 

In Buiksloterham zijn reeds verschillende CPO en PO projecten in ontwikkeling en gerealiseerd. Het voormalige industrieterrein in Amsterdam Noord wordt de komende jaren ontwikkeld tot een levendige stadswijk voor wonen en werken. 

Reageer op dit artikel