nieuws

Energieneutraal kantoor wordt in de praktijk getest

Techniek

De komende drie jaar test het Rijksvastgoedbedrijf in een kantoorpand aan de Lange Kleiweg in Rijswijk hoe een kantoor werkt als het energieneutraal is. Zo wordt er onder andere getest of je de verlichting op je werkplek naar persoonlijke voorkeuren kunt instellen en of er dan ook nog energie mee wordt bespaart.

Energieneutraal kantoor wordt in de praktijk getest

De Europese Unie koerst met zijn beleid af op een volledig energieneutraal gebouwde omgeving in 2050. Om dit te bereiken, stelt de EU dat nieuwbouw vanaf 2021 (bijna) energieneutraal moet zijn. Voor overheidsgebouwen geldt deze eis zelfs al vanaf 2019.

Energieneutraal kantoor getest 

Om dit te onderzoeken is het testcentrum ingericht. Daarnaast is het ook bedoeld om de toepasbaarheid van duurzame innovaties te testen uit het programma Groene Technologieën 3.0 van het Rijksvastgoedbedrijf die onderzoek doet naar de prestatie van duurzame innovaties, hoe zij werken in samenhang met het gebouw en de gebruiker. In het pand aan de Lange Kleiweg worden vier systemen getest: 

– Internet of things: creëren van een slim gebouw dat energiegebruik reduceert en comfort verhoogt. Door de integrale benadering versterkt dit de reductie van het energiegebruik
– Klimaat: comfort verbeteren en tegelijk het energiegebruik verlagen
– Licht: reductie van elektriciteitsverbruik en verbetering van de lichtkwaliteit met behulp van daglicht|
– Actieve schil: Optimale benutting van omgevingsenergie. De schil om het gebouw heen kan gebruikt worden om op een duurzame manier energie op te wekken en op te slaan.

Green Village

Het Rijksvastgoedbedrijf richt de testomgeving in 2016 en 2017 stapsgewijs in, in samenwerking met The Green Village (onderdeel van TU Delft) Daarna wordt de omgeving drie jaar getest. De resultaten van de testomgeving dragen eraan bij dat energiebesparende innovaties sneller en goedkoper beschikbaar komen voor het Rijk en andere organisaties.

Reageer op dit artikel