nieuws

Een loopbrug op palen van twee soorten hout

Techniek

Een loopbrug door een droge polder, op palen die zijn samengesteld uit twee soorten hout. Dat merkwaardige beeld is de komende maanden te zien tussen de Slochtermeenteweg en de Uiterburensloot in Groningen. Aannemingsmaatschappij Bouwhuis uit Beerzerveld ontwikkelt hier het nieuwe natuur- en recreatiegebied Dannemeer, dat dit najaar onder water wordt gezet. En die palen? Die bestaan op en boven de waterlijn uit hardhout en eronder uit lariks.

Een loopbrug op palen van twee soorten hout

Hout rot uitsluitend op de grens van nat en droog. Waar het materiaal immer nat is, veroorzaakt het evenmin problemen als waar het immer droog is. Die wetenschap heeft leverancier van houtproducten Foreco in Dalfsen gebruikt in Twinwood: een gevingerlast houtproduct uit een naaldhoutsoort en een hardhoutsoort. Onder water wordt het goedkopere naaldhout gebruikt; op de waterlijn en daarboven hardhout.

Twinwood is leverbaar als damwand en als paal en is tot nu toe vooral als damwand toegepast. De loopbrug is een van de eerste projecten met Twinwood palen. Die zijn 350 centimeter lang (15 x 15 cm dik). De bovenste meter is van hardhout; de onderste 250 centimeter van lariks. De palen steken ongeveer 225 centimeter in de grond en het waterpijl wordt op 50 centimeter onder het looppad gehouden. Zodoende staat alleen het hardhouten gedeelte straks in het water. Het dek bestaat weer uit lariks. De dekdelen zijn voorzien van gripstrips, om gladheid te voorkomen. De brug is ontworpen door Arcadis Assen.

De aannemer is in de winter van 2010/2011 begonnen met de inrichting van het Dannemeer fase 1: een gebied van 140 hectare tussen het Slochterdiep en het Schildmeer. De loopbrug bevindt zich in de 385 hectare grote tweede fase, waarmee in maart 2013 werd begonnen. Naast natuur komt hier ruimte voor fietsers, wandelaars en ruiters. De werkzaamheden worden bovendien gecombineerd met verbetering van de verkaveling voor de landbouwbedrijven in het gebied Slochteren-Schildwolde. Voor een aantal wegen in het gebied verandert de functie en/of toegankelijkheid.

Riet en ruigten

Eind 2014 zijn de werkzaamheden voor heel Dannemeer klaar. Staatsbosbeheer wordt dan eigenaar van het natuurgebied van 525 hectare, dat deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur. Dannemeer wordt een natuurgebied met open water, riet, ruigten en kruiden- rijke graslanden. Dit maakt het gebied geschikt voor (water)vogels zoals lepelaar, roerdomp, visdief, blauwe kiekendief en velduil. In het gebied komen twee vosvrije eilanden zodat vogels veilig kunnen broeden.

Vanaf het Slochterdiep tot het gemaal Sans Souci kan straks worden gefietst en gewandeld. De route sluit aan op het rondje Schildmeer. Er komen fiets- en ruiterpaden en, verspreid in het gebied, diverse uitkijkheuvels om van het uitzicht te genieten. Voor dit werk verplaatst Bouwhuis ongeveer 800.000 kubieke meter grond.

Bron: Cobouw.nl door Maartje Henket

Reageer op dit artikel