nieuws

Sector werkt aan criteria voor flexibel bouwen

Techniek

Bij de officiële opening van de Ecobouw vandaag in Utrecht heeft Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, gezegd dat de organisatie samen met de overheid en andere brancheorganisaties werkt aan het opstellen van erkende criteria voor flexibel bouwen.

Sector werkt aan criteria voor flexibel bouwen

Flexibel bouwen is momenteel erg in trek. In de praktijk blijken echter criteria te ontbreken waaraan een gebouw moet voldoen om flexibel gebruik mogelijk te maken. “Dat is een knelpunt waar opdrachtgevers en opdrachtnemers tegen aan lopen bij duurzaam bouwen”, aldus Verhagen. “Gebouwen moeten flexibeler worden; beter aan te passen aan nieuwe functies. Een van de gevolgen hiervan is de wens om het flexibel vermogen van een gebouw te formuleren als criterium voor duurzaam inkopen.”

De Bouwend Nederland-voorman benadrukte nog maar eens het belang van duurzaam bouwen, dat volgens hem feitelijk nog maar in de kinderschoenen staat. “Technisch is er veel mogelijk, nu nog naar een bredere toepassing.” Verhagen greep de start van Ecobouw ook aan om te pleiten voor extra investeringen in onder meer dijken. “De Rekenkamer geeft aan dat de economische gevolgen van klimaatverandering zeer groot zijn; gemiddeld 4 tot 10 procent verlies van het bruto binnenlands product. Niet of onvoldoende investeren in maatregelen kan dus tot miljarden schade leiden.”

Bron: Cobouw.nl

Reageer op dit artikel