nieuws

‘Niemand begrijpt de duurzaamheidsscores’

Techniek

Vijf partijen vinden de rekenregels voor duurzaam bouwen niet goed (Cobouw 22 oktober). Ze dringen aan op een nieuw systeem. Het rapport van het vijftal loopt vast op complexiteit, vindt Stefan van Uffelen.

‘Niemand begrijpt de duurzaamheidsscores’

De objectiviteit van Breeam staat niet ter discussie. De objectiviteit van de materiaalberekening wel. Op dit moment wordt vrijwel niet gescoord binnen Breeam op de materialenberekening (gemiddeld 1,4 procent van de totaalscore).

De Breeam bepalingsmethode, GreenGuide, werkt voor de markt. Voor een architect, ontwikkelaar of eindgebruiker is het te begrijpen. Hoe meer A-label-materialen je toepast in een gebouw, des te duurzamer.

Afwijkend Nederland

In Nederland hebben wij echter in 2009 besloten af te wijken van deze Engelse/internationale norm om harmonisatie in Nederland met bestaande instrumenten te bevorderen. De Dutch Green Building Council heeft het project getrokken om te komen tot een geharmoniseerde database. Wij waren trots dat dit in korte tijd binnen budget gelukt is. Wij waren toen in de veronderstelling dat Nederland op dit punt voorliep.

Inmiddels is dat niet meer zo. De Nederlandse methode staat stil en is alleen een wetenschappelijk debat. De harmonisatie is alleen gelukt met GreenCalc. De harmonisatiepogingen leiden nu tot een vertraging van de verduurzaming. Door slechts een wetenschappelijke debat is de markt niet in beweging gekomen.

Lees verder op Cobouw.nl:

De huidige bepalingsmethode vinden wij een semiwetenschappelijke exercitie.

Reageer op dit artikel