nieuws

Nederland blijft achter bij Europees duurzame koers

Techniek

De Europese Unie (EU) is goed op weg om een stuk minder broeikasgassen uit te stoten en om minder energie te gebruiken. Volgens het Europees Milieuagentschap (EEA) worden gezamenlijk gestelde doelstellingen vrij makkelijk gehaald. Maar Nederland blijft achter op de rest. Uit een woensdag gepubliceerd rapport blijkt dat de Kyoto-doelstellingen voor 2020 al bijna zijn gehaald in Europees verband.

Nederland blijft achter bij Europees duurzame koers

 

De afgelopen 5 jaar is de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) zelfs rapper gedaald dan afgesproken was (12,2 procent in plaats van 8). Ook is de EU als geheel goed op weg om 20 procent van de gebruikte energie te halen uit duurzame bronnen. Alleen het efficiënter omgaan met energie wil minder vlotten.

Nederland

Nederland doet het echter minder goed dan andere EU-landen. Er is sinds 2008 voor 382 miljoen euro geïnvesteerd in het gebruik van ‘flexibele mechanismen’ van het Kyoto-akkoord. Dat betekent dat Nederland bijvoorbeeld extra emissierechten heeft gekocht bij andere landen of heeft geïnvesteerd in projecten waardoor er meer CO2 mag worden uitgestoten.

Veel andere landen hoeven dat niet te doen. Bovendien is Nederland een van de zes landen die achterlopen op de doelstellingen voor het gebruik van duurzame energie.

Zwak beleid

Verder hoort Nederland bij de grote groep landen die wel willen zorgen voor een efficiënter gebruik van energie, maar tegelijk een te zwak beleid daarop voeren waardoor dit niet lukt. De daling van de CO2-uitstoot in de afgelopen 5 jaar komt overigens vooral door de economische crisis, veranderde brandstoffen voor elektriciteitscentrales en het toegenomen gebruik van gas en duurzame energiebronnen.

Bron: NU.nl

Reageer op dit artikel