nieuws

Groenere woningen dankzij nieuw fonds

Techniek

Ongeveer 921.000 woningen kunnen energiezuiniger gemaakt worden door een speciaal fonds. Dat zeggen de bedrijven en organisaties die initiatiefnemer zijn van het Nationaal Fonds Energiebesparing (NFEB) naar aanleiding van een haalbaarheidstudie.

Groenere woningen dankzij nieuw fonds

 

 

Voor veel woningeigenaren is het energiezuiniger maken van hun huis door het invoeren van energiebesparende maatregelen zoals spouwmuurisolatie nu nog vaak een te hoge investering. Ook de complexiteit van de financieringsaanvraag is een drempel. Het beoogde fonds moet deze obstakels wegnemen.

Het belangrijkste kenmerk van het NFEB is het revolverend karakter: het wordt zo opgezet dat het geld dat de woningeigenaar leent uit het fonds, door middel van aflossingen weer terugvloeit in het fonds.

Efficiënt

Hierdoor is het geld weer beschikbaar voor nieuwe investeringen en wordt beschikbaar budget dus zeer efficiënt ingezet voor energiebesparing. De leningen zullen via de – door energiebesparing lagere – energierekening worden terugbetaald.

De initiatiefnemers, waaronder de ING, Rabobank en Nuon, verwachten bovendien dat het fonds ongeveer 15.000 manjaren aan hoogwaardige werkgelegenheid in de bouw-, installatie- en technologiesector zal opleveren.

Financiering

De financiering die hiermee gemoeid is, varieert van 1,2 tot 2,7 miljard euro. Banken en institutionele beleggers zullen naar verwachting een voorname rol spelen in het verschaffen van kapitaal.

Voor de overheid is een specifieke rol weggelegd. Overheidsparticipatie is noodzakelijk om aanvaardbare rentepercentages te verkrijgen. Laagdrempelige, commercieel aantrekkelijke toegang tot financiering en een betrouwbare financieringsconstructie zijn volgens de studie voorwaarden voor het welslagen van het fonds.

Green Deal

De studie, die is aangeboden aan minister Blok van Wonen en Rijksdienst, is de uitkomst van een ‘Green Deal’ tussen de Rijksoverheid en het NFEB. Het Nationaal Fonds Energiebesparing (NFEB) is een marktinitiatief van ABN AMRO, ING, Rabobank, Delta, Eneco, Essent, Nuon, FME-CWM, Spaar het Klimaat, UNETO-VNI en DuraVermeer.

Bron: NU/Zakelijk

Reageer op dit artikel