Project

Kerckebosch Zeist – BDP Rotterdam

Architectuur

De wijk Kerckebosch ligt aan de oostzijde van Zeist en grenst aan het Zeisterbos en het bosgebied Groot Heidestijn. De huidige 780 appartementen in het plangebied zijn bouwkundig sterk verouderd. Bovendien is er zeer weinig variatie in woningtype. De Seyster Veste, de eigenaar van de woningen, is dan ook van plan om alle woningen in de toekomst te slopen en als vervanging 1250 woningen terug te bouwen.

Kerckebosch Zeist – BDP Rotterdam
Masterplan

Toelichting door BDP Rotterdam

Deze nieuwe woningen zullen worden uitgevoerd in verschillende woningtypen, waaronder ook grondgebonden woningen, zodat een levensloop bestendige woonwijk kan ontstaan. Gezien de ligging in het bos geldt als hoofdthema voor het ontwerp van de nieuwe wijk dat alle woningen een directe relatie met het bos moeten krijgen. De nieuwe woningen worden dan ook in zes scheggen gegroepeerd, zodat het bos als vingers tussen de scheggen tot diep in de wijk door kan dringen.

Bovendien worden op deze wijze veel randen gecreëerd zodat zo veel mogelijk woningen de gewenste directe relatie met het bos kunnen aangaan. De individuele woningen in de scheggen zijn zodanig gepositioneerd dat zij zoveel mogelijk uitzicht op het bos hebben. Om zoveel mogelijk bos te sparen en omwille van de gewenste woonkwaliteit worden alle bewonersparkeerplaatsen verdiept, in gebouwde parkeervoorzieningen, aangelegd.

Bij de verdere architectonische uitwerking van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte wordt binnen de verschillende scheggen gestreefd naar het creëren van verschillende leefomgevingen welke aansluiten bij de woonwensen van de beoogde, brede, bevolkingsopbouw.

Betrokken disciplines: Masterplan, Uitwerking deelgebieden, Supervisie

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres Kerckebosch
  • Plaats Zeist
  • Projecttitel Zeist, Kerckebosch
  • Voorlopig ontwerp 2005
  • Aanvang bouw 2012
  • Opdrachtgever De Seyster Veste
  • Ontwerpbureau BDP rotterdam

Locatie

Reageer op dit artikel