artikel

Oproep ROCKFON: bouw- en vastgoedsector moet gebouwen gezonder maken

productnieuws

De bouw- en vastgoedsector moet gebouwen gezonder maken. Dat is beter voor het welbevinden van gebouwgebruikers en voor de winstgevendheid van gebouweigenaren. Dat stelt Dominique Goven, regional marketing manager Benelux, DACH countries & Middle East van ROCKFON, leverancier van akoestische plafondoplossingen en een dochteronderneming van ROCKWOOL. Nieuw waardecreatiemodel geeft inzicht in sociale impact van ROCKFON-producten

Goven doet zijn oproep naar aanleiding van de publicatie van het nieuwe MVO-jaarverslag van ROCKWOOL, getiteld ‘Less Talk. More Action. Time to Act!’
Goven: ‘In het streven om gebouwen energiezuiniger te maken, is de invloed van gebouwen op de gezondheid en veiligheid van gebouwgebruikers – aspecten van wat we sociale duurzaamheid noemen – naar de achtergrond verdwenen. En dit terwijl gebouwen primair voorzien in zowel huisvestingsbehoeften van mensen als hun activiteiten. Ongezonde en onveilige gebouwen leiden tot arbeidsproductiviteitverlies en ziekteverzuim. Dat resulteert in een flinke schadepost voor organisaties, want 90 procent van de exploitatiekosten van gebouwen bestaat uit personeelskosten. Meer aandacht voor de sociale duurzaamheid van gebouwen is dus niet alleen beter voor gebouwgebruikers, maar ook voor de winstgevendheid van organisaties.’

Om organisaties, bouwers en beleggers hierbij te ondersteunen, heeft ROCKWOOL in een zogeheten waardecreatiemodel de bijdrage van haar producten aan de ‘sociale prestaties’ van een gebouw in kaart gebracht. Goven: ‘Het model is een cijfermatige weergave van de toegevoegde waarde van onze steenwolproducten op het gebied van geluids-, licht- en binnenluchtkwaliteit. Deze gegevens, die door onafhankelijke partijen zijn berekend en getoetst, maken stakeholders bewust van de impact van onze producten op sociale prestaties. Daarbij geven ze inzicht in de potentie van steenwolproducten om die prestaties te verbeteren.’

In het nieuwe MVO-jaarverslag zijn waardecreatiemodellen van alle ROCKWOOL-producten opgenomen, waaronder de ROCKFON-plafondpanelen. Uit dit model blijkt dat ROCKFON-plafonds de akoestiek in een klaslokaal zodanig verbeteren dat de leerprestaties met 29 procent toenemen en irritatie door geluid met 10 procent afneemt. In een kantooromgeving resulteert het gebruik van het ROCKFON-plafond in een arbeidsproductiviteitstijging van 6 procent en in een irritatieafname van 7 procent.

De plafonds dragen ook bij aan een betere lichtkwaliteit, blijkt uit het model. Hierdoor stijgt in een klaslokaal met een ROCKFON-plafond de productiviteit met 8 procent en de leerprestaties met 5 procent. Kantoormedewerkers worden door de plafonds 8 procent productiever en vallen minder vaak uit (-3 procent).
De cijfers zijn berekend samen met onafhankelijke consultancybureaus Ecofys (Utrecht), Geofoxx (Tilburg) en Sustainalize (Utrecht) op basis van (inter)nationale wetenschappelijke rapporten en berekeningsmethoden en gevalideerde productiegegevens.  Deze data zijn getoetst door accountancyfirma Deloitte. Goven: ‘Hierdoor kunnen we onze stakeholders de zekerheid bieden dat de cijfers waarop zij hun beslissingen omtrent sociale duurzaamheid baseren, zeer betrouwbaar zijn.’

Het nieuwe ROCKWOOL MVO-rapport is hier te downloaden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels