artikel

Advertorial: Duurzaam bouwen en optimaal gebouwrendement in één oplossing

productnieuws

De wens naar duurzaam bouwen wordt in de markt aangewakkerd door de steeds hogere eisen die gemeenten en overheid stellen. Dit biedt uitdagingen en kansen voor alle partijen. Door de ervaring en de kennis in Schüco’s uitgebreide netwerk kan zij u adviseren hoe u uit deze projecten meer rendement kunt behalen.

Advertorial: Duurzaam bouwen en optimaal gebouwrendement in één oplossing

 

Hoe wordt dit aangepakt?

Schüco bespaart energie met geïsoleerde kozijnen en gevels en wint energie met PV en thermische systemen. We bieden innovatieve, duurzame en klimaatvriendelijke oplossingen voor projecten in de utiliteits- en woningbouw. Onze producten dringen de uitstoot van CO2 (milieu) terug en verhogen het rendement van ieder gebouw (economische kansen). Maar we besteden minstens net zoveel aandacht aan uitstraling, intelligent design, gebruiksgemak en compatibiliteit met onze andere systemen. Duurzame klimaatbescherming dus, gecombineerd met optimaal rendement, comfort en design.

Met de Schüco E2 gevel heeft Schüco bijvoorbeeld vandaag al een concreet antwoord op de actuele uitdagingen van de klimaatverandering. De gevel maakt toekomstgerichte oplossingen mogelijk voor innovatieve gebouwconcepten die tegelijkertijd energie besparen en energie winnen. Zodoende levert de gevel een duurzame bijdrage aan de verlaging van de CO2 uitstoot. Optimale efficiency en een hoog rendement: de E2 gevel biedt duidelijke voordelen in verband met de investeringskosten en de rendabele exploitatie van gebouwen. En dit terwijl het gebruiksgemak sterk toeneemt gedurende de gehele levenscyclus, ook bij veranderend of gemengd gebruik.

Duurzame gebouwen beginnen met duurzame gevels, maar vooral met duurzame keuzes door architecten en opdrachtgevers. Provada 2010 staat voor Schüco dan ook in het teken van het delen van kennis en discussiëren over duurzame oplossingen, samen met projectontwikkelaars, investeerders, architecten en leveranciers. Kom naar onze stand om uw visie te geven op duurzaam bouwen en maak gebruik van ons kennisnetwerk. Het is nu tijd om te handelen: Energy2 NOW!

Bezoek ons tijdens de Provada 2010 op 8, 9 en 10 juni in Amsterdam RAI: Hal 11, stand PGM-08. Bij ons staat het volgende thema centraal:

Duurzame gebouwen = duurzame gevels
•    Lage gebruikskosten, hoog rendement
•    Bijzondere uitstraling, hoge status
•    Duurzaam design, intelligent gebruik

Reageer op dit artikel