nieuws

Petitie moet Building Technology redden

Nationaal

Het faculteitsbestuur Bouwkunde op de Technische Universiteit staat, ondanks de vele protestgeluiden, nog steeds achter haar besluit de mastertrack Building Technology op te heffen. Na een vragenbijeenkomst op de universiteit was de onrust onder studenten niet bedaard. Zij staan er echter niet meer alleen voor. Slimbouwen ondersteunt de initiatieven om een poging te doen het tij te keren. Zij roept dan ook alle bouwkundigen op de petitie te ondertekenen.

Petitie moet Building Technology redden

In het artikel van 26 maart jongstleden was de argumentatie voor de keuze de mastertrack Building Technology (bouwtechniek en uitvoeringstechniek) van het faculteitsbestuur Bouwkunde TU/e te lezen. Deze zet heeft veel verwondering gewekt, onder andere van studievereniging SUPport en Slimbouwen. Zo schrijft Slimbouwen:

“Zelfs in tijden van crisis worden de ingenieurs met een brede visie gericht op samenhang gretig het bedrijfsleven binnengetrokken. Er heerst overtuiging dat op basis van integrale samenwerking en het nieuwe bouwen de bouwsector radicaal kan gaan veranderen. Juist die ingenieur, die dit proces en daarmee de toekomst van de bouw kan doen veranderen, verdwijnt nu.”

Klein vragenuurtje

Studievereniging SUPport was verontwaardigt over het kleine vragenuurtje dat de studenten kregen naar aanleiding van de keuze van het faculteitsbestuur. Een grote groep van 80 à 100 studenten kwam naar de bijeenkomst en kreeg een hoop vragen nog niet beantwoord. De studenten vestigen nu hun hoop op het College van Bestuur, die de uiteindelijke beslissing moet maken.

Petitie

Bent u het eens met Slimbouwen en studievereniging SUPport? Teken dan de petitie op www.axci.nl/bouwtechniekuitvoeringstechniek

 

Reageer op dit artikel