nieuws

Kwart miljard voor scholen gaat uit gemeentefonds

Interieur

Gemeenten en scholen vrezen voor de kwaliteit van onderwijshuisvesting in het basisonderwijs als gevolg van de structurele uitname van 256 miljoen euro uit het gemeentefonds. Dat meldt Bouwstenen voor Sociaal, platform voor maatschappelijk vastgoed. De voorgenomen uitname is het gevolg van de uitwerking van de motie-Haarsma Buma. Het geld wordt overgeheveld van gemeenten naar scholen, de taakverdeling blijft gelijk.

Kwart miljard voor scholen gaat uit gemeentefonds

Het geld dat gemeenten jaarlijks krijgen voor onderwijshuisvesting is geen vrij te besteden geld. Het ligt vast in stenen. Gemeenten die de afgelopen jaren veel in onderwijshuisvesting hebben geïnvesteerd, worden de dupe van de uitname. Die kunnen mogelijk de hypotheek van deze gebouwen niet meer betalen, maar zijn hiervoor wel verplichtingen aangegaan. Ook liggen er plannen klaar voor nieuwe investeringen.

De kwaliteit van de huisvesting in het basisonderwijs staat ook op andere manieren onder druk. Zo zijn er de overheveling van het budget voor het buitenonderhoud (158 miljoen euro) van gemeenten naar scholen, een oplopende leegstand, een flinke vervangingsopgave en nieuwe kwaliteitsnormen voor onderwijshuisvesting. Het Nijmeegse schoolbestuur Conexus heeft het probleem in een brief aan de Tweede Kamer aan de orde gesteld.

Bron: Bouwstenen voor Sociaal, platform maatschappelijk vastgoed

 

Reageer op dit artikel