nieuws

Het nieuwe ontmoeten

Geen categorie

Maatschappelijke voorzieningen staat onder grote druk. Het buurthuis en het dorpshuis hebben het moeilijk en zijn zich opnieuw aan het uitvinden. Opdrachtgevers zoeken naar een bundeling van voorzieningen, zodat maatschappelijke functies kunnen blijven. Welke combinaties zijn populair en welke ruimtelijke strategieën zien we ontstaan om ontmoeting en verheffing van bevolkingsgroepen te stimuleren. In het themadeel onderwijs van het maartnummer een verkenning van de opgave.

Het nieuwe ontmoeten

Door de bezuiningsmaatregelen van afgelopen jaren, de vergrijzing in dorpen en wijken en een andere opvatting over de wisselwerking tussen burgers en de overheid hebben geleid tot een herschikking van de sociale voorzieningen. Veel bibliotheken zijn gesloten, scholen zijn samengevoegd, welzijnscentra moeten omzien naar een ander exploitatiemodel of worden wegbezuinigd en verzorgingstehuizen ‘oude stijl’ verdwijnen. Daarentegen is er wel een groei van MFA’s, te denken valt dan aan kulturhussen, integrale kindcentra en brede scholen die een sociaal-maatschappelijke functie voor de buurt vervullen.

Los van een financiele cijfermatige benadering hebben MFA’s ook een meerwaarde voor andere doelen, zoals maatschappelijk voordeel of een betere samenwerking. De problematiek van de multiculturele samenleving, toename van armoede en de afname van openbare gebouwen zoals postkantoren, stationsgebouwen en banken bieden kansen.

Achterliggende motivaties voor een MFA is het bevorderen van collectiviteit of het gebruikmaken van elkaars ruimten. Gezamenlijk of dubbel gebruik van ruimte biedt aan de gebruikers van een voorziening voordeel. Dit toont het ontwerp van het ontmoetingscentrum in Merken in West-Vlaanxeren door Rapp+Rapp. In het kader van de dorpskernvernieuwing zijn verschillende verenigingen gebundeld in een gebouw. In een verhoogde, centraal gelegen zaal vinden alle activiteiten plaats, alsof het een pdoium voor de gemeente is.

Een ander voordeel van een MFA is de nabijheid van de voorzieningen. Korte(re) lijnen bevorderen de afstemming en samenwerking en verhogen de kwaliteit van het aanbod als geheel. Dat voordeel treedt grotendeels op als de functies inhoudelijk verband houden en partijen gezamenlijke doelen nastreven. Brede basisscholen richten zich bijvoorbeeld op een bepaalde doelgroep, zoals kinderen, ouders of juist de buurt. Hierdoor is voor gebruikers een gedeelde visie mogelijk.

Hoe de clustering zich in de toekomst ontwikkelt is onbekend. Het is zeer wel mogelijk dat de vermarkting, het rekenen op zelfredzaamheid en de co-creatie doorzetten.  Nieuwe netwerken en veel kleinschaligere, meer op participatie gerichte initiatieven manifesteren zich ondertussen al. Dit wordt ondersteund door de programma’s in gemeenten die organisaties sinds 2014 subsidiëren als ze zich aanmelden voor buurtactiviteiten, de zogeheten ‘Buurthuizen van de toekomst.’

 

 

 

Reageer op dit artikel