nieuws

Leesvoer: Filosofen over de stad

Geen categorie

Het belang van steden voor economische groei van Nederland vergroten, dat was de missie van Agenda Stad in 2015. Deze enigszins kille benadering van het fenomeen stad heeft zijn tegenhanger gekregen in de publicatie ‘Filosofen agenderen de stad’. De auteurs in dit boek stellen andere opgaven centraal die niet direct in dienst staan van economische groei.

Wat gebeurt er als je filosofen laat nadenken over de stad? In ieder geval ontstaat er een nieuw idioom dat een stuk frisser is dan waarmee politiek, stadsbesturen en adviseurs de materie doorgaans bestoken. Hans Peter Benschop, redacteur van de bundel, observeert aan de hand van de verschillende bijdragen dat filosofen “niet denken in beleidsmatige begrippen als concurrentiekracht, innovatie of sociale cohesie – net zo min als gewone stadsbewoners overigens. Dat schept lucht en dat geeft ruimte voor nieuwe perspectieven en nieuw handelen.”

Het nut van de bundel die door Ruimtevolk werd samengesteld en uitgegeven wordt het best uitgelegd in de introductie van de publicatie door burgemeester Eberhard van der Laan. Hij stelt dat de belangrijkste vraag voor elke stad is “Wat voor (stedelijke) samenleving willen wij zijn en hoe gaan wij met elkaar om? Een fundamentele vraag in de context van een onbekende steeds sneller veranderende toekomst. een vraag ook, die tot nu toe in het discours over de steden soms wordt vermeden. Het is immers comfortabeler om het te hebben over techniek en succes; over circulariteit en smart cities bijvoorbeeld.”

Verder gaan

Opvallend is, dat de agenda die de filosofen voorstellen voor de stad, veel verder gaat dan de agenda stad zoals die aan het eind van dit jaar is vastgesteld. Voorbij de stad als aantrekkelijke vestigingsplaats, als podium voor marktwerking en plek om te werken, wijzen de filosofen onder andere op het belang van de buitenwijken (waar in het buitenland vaak de sociale problemen tot een kookpunt komen), op de stedelijke ruimte als plek waar mensen met elkaar in contact treden, de stad als plek voor expressie van bewoners en het belang van natuur in de stad.

Leesvoer voor architecten

Uit de artikelen van de filosofen blijkt dat er nog iets vooraf moet gaan aan het economisch concurrerend maken van een stad, namelijk het plaats bieden aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en collectieve betrokkenheid. Als we de publicatie ‘Filosofen agenderen de stad’ toespitsen op architecten kunnen we stellen dat deze uitgenodigd worden om met een frisse blik naar de stad te kijken en de sociale en maatschappelijke vraagstukken die met elke ontwerpopgave samenhangen met een nieuw instrumentarium te lijf te gaan en niet te bagatelliseren ten opzichte van een opgegeven programma van eisen.

De publicatie is online te lezen via de site van Ruimtevolk. Ook worden er 25 gedrukte exemplaren verloot onder geïnteresseerden.

Reageer op dit artikel