nieuws

Kunst en ondernemerschap: Thinking City case #5

Geen categorie

De Summer School Thinking City werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Twee weken lang werkten 55 deelnemers uit 40 landen aan vraagstukken voor de stad Amsterdam, in samenwerking met lokale betrokkenen. Aan de hand van zes cases werd de veerkracht van de stad onderzocht, en de mogelijkheid om voorbij veerkracht te gaan. Op onze site doen de deelnemers verslag van de uitkomsten. Vandaag het vijfde verslag: ‘Kunst en ondernemerschap.

De vraag gesteld vanuit de stakeholders is helder: een paviljoen voor de verschillende kunstenfestivals in Amsterdam. Het Amsterdam Light Festival heeft in samenwerking met ARCAM een opgave geformuleerd rondom het ontwerp van een herkenbaar, iconisch object, dat zowel ruimtelijk als programmatisch goed geïntegreerd is in de stad.

Vraagstelling

Voor de Summer School deelnemers roept deze vraag echter meer vragen op, onder andere over de rol die festivals spelen in de stad. Hoe verhouden deze zich tot het groeiende toerisme in Amsterdam? Kan naast het creëren van een attractie voor bezoekers, een nieuw paviljoen van toegevoegde waarde zijn voor de bewoners van de stad? Kan het een groot, divers publiek dienen? Daarnaast wordt de opgave in het licht van het Summer School thema geplaatst. Hoe kan een paviljoen inspelen op snelle, vaak onverwachte ontwikkelingen in een grootstedelijke omgeving als het huidige Amsterdam? Wat zijn mogelijke bijpassende financieringsmodellen? Kortom, wat maakt een paviljoen anti-fragiel?

 

Kunst en expositie

Als een van de experts geeft Stéphane Blokhuis, vanuit haar ervaring als curator en vertegenwoordiger van kunstenaars, inzicht in de mogelijke manieren waarop kunst verspreid of tentoongesteld kan worden. Door uit te gaan van de specifieke thematiek of betekenis van de kunst, kan op inventieve wijze een locatie worden ingezet of een bepaald publiek worden aangesproken. Omgekeerd kan door het betrekken van diverse partijen bij de ontwikkeling en het gebruik van een kunstenpaviljoen een eigen context gecreëerd worden, voor te exposeren kunst.

 

Participatie

Voor de summer school groep is dit een aanleiding om verder na te denken over modellen van participatie. Kan het publiek betrokken worden in de selectie van het thema en werk? Of kan de gemeenschap een rol spelen in het creëren van de inhoud? Een voorstel voor een paviljoen gemaakt van plastic afvalmateriaal integreert een belangrijk stedelijk vraagstuk met de kunst en architectuur van het paviljoen.

  

Architectuur en publieke ruimte

Katja Galyuk, die als kunstenares die betrokken is bij het Amsterdam Light Festival, laat voorbeelden zien van diverse benaderingen voor het ontwerpen van een lichtpaviljoen – bijvoorbeeld als esthetisch object, ironische boodschap of sociaal project. Ook Yvonne Franquinet gaat verder in op de betekenis van een kunstobject of paviljoen, en de relatie met de publieke ruimte. Welke rol speelt architectuur in de interactie met het publiek? Is het paviljoen informatief, spreekt het tot de verbeelding? Is het een object, gebouw, symbool, podium of speelplaats?

Out of the box

Hier rijst de vraag of het ontwerpen van één permanent paviljoen überhaupt wel de juiste strategie is. Een netwerk van satelliet-paviljoens of een reeks tijdelijke interventies kunnen op verschillende plekken in de stad op actuele ontwikkelingen inspelen. De festivals zouden het toerisme in de stad tot buiten het centrum kunnen trekken, aan kunnen sluiten bij lokale initiatieven en aanleiding kunnen bieden voor verdere ontwikkelingen.

Case study info:

  • Team: Marta Relats (TU Delft), Miriam Meissner (Universiteit van Amsterdam), Nick Albers (Marathon Architecture)
  • Stakeholder: Aart van Bolhuis (Amsterdam Light Festival), Yvonne Franquinet (ARCAM), Felix Guttman (Amsterdam Light Festival)
  • Deelnemers: Ahmed Afaneh, Sebastião Bhatt, Tritip Chayasombat, Aiste Eidukeviciute, Maria Hollander, Aya Isabel Kleine, Parima Kotanut, James Lee, Andrea Oyuela, Nina van der Weiden
  • Experts: Katja Galyuk (economisch geograaf en kunstenaar), Stéphane Blokhuis (curator en artists’ agent)

 

Summer School Thinking City werd mede mogelijk gemaakt door de Academie van Bouwkunst Amsterdam, Arcam, Pakhuis de Zwijger en StadsSalon. Het programma wordt gesponsord door GIRA, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Van Eesteren-Fluck Van Lohuizen Stichting en Stichting DOEN.

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel