nieuws

In Memoriam: Hein de Haan (1943-2015)

Geen categorie

Een ‘Pain in the ass’ was hij, volgens de directeur van woningcorporatie 4Winden. Maar dan wel de goede soort. Als architect zette de op 4 augustus overleden Hein de Haan zich compromisloos in voor bewoners en hergebruik. In Amsterdam zijn talloze panden dankzij De Haan gered van de sloophamer. “De behoefte aan slopen getuigt van een enorm gebrek aan voorstellingsvermogen”, vertelt hij in 2012 in een interview met het Parool. Veel bouwkundestudenten uit Delft zullen met warme gevoelens aan hem terugdenken.

Hoe actief hij zich voor zaken inzette die hij belangrijk achtte, hoeft alleen maar de In Memoriams te lezen die de afgelopen dagen in de media verschenen. CASA architecten, waar Hein de Haan mede-oprichter van was, omschrijft hem als een sterke voorstander van de maatschappelijk betrokken rol voor architecten. In die hoedanigheid heeft hij zich altijd “onvermoeibaar en standvastig ingezet voor bewonersgroepen, krakers, kunstenaars en zelfbouwers”.

Vol gas

Ondanks dat De Haan op 65-jarige leeftijd stopte met werken, ging hij nog altijd vol gas door het leven. “We waren net van plan om samen weer een groep kunstenaars en bewoners te helpen met het meedoen aan een tender voor een bestaand schoolgebouw”, zo staat te lezen op de website van CASA. “We zullen hem missen, de stad zal hem missen”.

Tot aan zijn pensioen was De Haan hoofddocent aan de TU Delft bij de leerstoel Stadsvernieuwing en Stedelijk Beheer. In een overlijdensbericht in de Volkskrant schrijft Professor Machiel van Dorst dat De Haan zijn ervaringen uit de praktijk meenam in zijn werk als docent. Dit maakte hem tot een bepalende figuur op het vakgebied van stadsvernieuwing.

Ruigoord

Op de website van Ruigoord wordt ook stilgestaan bij het verscheiden van De Haan. hij was bestuurslid van de stichting Ruigoord en als vrijwilliger betrokken bij tal van initiatieven rondom de vrijstaat. Vanuit zijn achtergrond als architect overzag hij het opknappen van de kerk en het dorp, en de aanleg van de nieuwe ateliers.

Herbestemmer van het eerste uur

Urban Resort, de stichting waarmee De Haan het Volkskrantgebouw herbestemde, karakteriseert hem als een verbinder, een leraar en een levensgenieter. Iemand met charme en diepgang, betrokken, geïnteresseerd en altijd vol inspirerend optimisme.
“In belangwekkende stedelijke vernieuwingsprojecten was hij de vrijbuiter die altijd pleitte voor bottum up initiatieven om te komen tot een gemengde stad”, zo schrijven zijn collega’s van Urban Resort, “waar wonen en werken niet gescheiden zijn, waar plek is voor de kleine beurs, voor cultuur & voorzieningen”.

“Voor democratie, tegen tweetaktscooters”

Op de website van Pakhuis de Zwijger staat een mooi citaat te lezen waarin De Haan zijn wens voor de stad uiteenzet: “Op het gebied van stedelijke vernieuwing wens ik een veel wijzer bestuur, dat er gestopt wordt met grootschalige sloop en zandbakstedenbouw, dat er procesmatig te werk wordt gegaan en dat de regie over de vernieuwing terug komt bij democratisch gecontroleerde instanties. Op het gebied van duurzaamheid wens ik de stad ook een veel wijzer bestuur toe, dat tweetaktscooters weggaan, weg met de gedwongen winkelnering bij de Nuon stadsverwarming, terugleveren van stroom ook voor collectieven mogelijk maken, enzovoort.”

Reageer op dit artikel