nieuws

UN Studio bouwt theater Den Bosch

Geen categorie

De meerderheid van de inwoners, 57 procent, van Den Bosch hebben gekozen voor een nieuwe theater van de hand van UN Studio. In totaal brachten 2681 inwoners (boven de 12 jaar) een stem uit op dit ontwerp. Daarnaast voerde de gemeente een enquête uit onder 5000 inwoners. En ongeveer 400 bewoners in de directe omgeving kregen een uitnodiging om te stemmen.

UN Studio bouwt theater Den Bosch

Het theater aan de Parade ligt in het hart van Den Bosch, grenzend aan het plein ‘de Parade’, bij de Sint-Jan kathedraal. Naast de functionele, infrastructurele en duurzame afwegingen, vroeg het ontwerp van het theater om een sterk contextuele benadering. In het ontwerp van UNStudio ligt er gelijke nadruk op zowel de complete ervaring van de schouwburgbezoeker als op de inpassing van het project in het stadsbeeld van Den Bosch.

UNStudio Theater de Parade Den Bosch

Net als in geologische formaties, lijkt de compositie van de verschillende gebouwvolumes van het theater in te gaan tegen de gepaste orde van de stad. Hierdoor is de eerste aanblik van het theater verstoord, maar wordt de perceptie van de verschillende volumes en ruimtelijke organisatie van het gebouw benadrukt. De compositie verwijst naar de dynamiek en het drama van een theaterervaring. De ordening van de volumes en de met elkaar verbonden gebouwdelen voorkomt dat het een autonoom bouwblok is.UNStudio De Parade Den Bosch 

Inpassing in de stad

De relatie met het nieuwe theater en de omliggende gebouwen waren een vereiste voor het ontwerp. De twee zalen zijn uitgevoerd als gesloten natuurstenen volumes om de directe omwonende zo min mogelijk te hinderen, terwijl de publieksruimtes zijn uitgevoerd in glas zodat het theater en De Parade naadloos in elkaar overvloeien en de bezoekers onderdeel van de voorstelling worden.

 UNStudio De Parade Den Bosch 

De vier volumes omkaderen het uitzicht vanuit het theater naar onder meer de Sint-Jan en het plein. De grote zaal is verzonken in de grond, waardoor het gebouw laag blijft en de zichtlijnen naar de Sint-Jan behouden blijven. Een terras op de 3e verdieping biedt bezoekers een prachtig uitzicht op de stad. Het resultaat is een compact gebouw met een geoptimaliseerd volume en een geïntegreerde toneeltoren.

 UNStudio Theater De Parade Den Bosch 

Interieur en verticale foyer

De vloer van de foyer ligt op gelijke hoogte met De Parade, waardoor het theater een natuurlijke doorzetting van het plein is. Tijdens carnaval kunnen feestgangers direct via het theatercafé naar de Paradezaal. De bezoekersliften en de foyertrappen voeren de bezoeker naar zijn of haar bestemming. De trappen met glazen balustrades vormen het hart van de verticale foyer die zich uitstrekt over vier lagen en 19 meter hoogte. De verticale foyer vormt de kolomvrije centrale ruimte in het gebouw. Rondom deze centrale hal vindt de circulatie plaats, welke zorgt voor dynamiek van bezoekers die bewegen over de verschillende verdiepingen van het theater.

Auditoria

De wanden van de Theaterzaal met 950 stoelen, zijn bekleed met houten lamellen die bijdragen aan de akoestiek, en doordat de zaal iets onder het maaiveld ligt is de grond een natuurlijk buffer tegen geluidshinder naar de directe omgeving. Zijn er meerdere evenementen tegelijk? Dan hebben ze daar onderling ook geen last van.

De Paradezaal, met 420 stoelen, heeft een flexibel toneel en een wegneembare tribune. Dat maakt verschillende soorten voorstellingen mogelijk, van een intieme voorstelling tot een feest op het hele oppervlak zonder tribune. Bij evenementen op de Parade kan de deur naar het theatercafé open en de interne schuifwand weg. De Paradezaal is dan verbonden met de openbare ruimte en leidt de feestgangers direct het theater in.

Achter de schermen

De logistiek voor de theaterproducties gebeurt helemaal ondergronds met een innovatief systeem waardoor geen overlast wordt veroorzaakt op het plein. Vrachtwagens laden en lossen in de kelder, materialen en goederen gaan met liften naar de juiste plaats. De kleedruimtes en de serviceruimtes voor de horeca zijn ook in de kelder ondergebracht. Leveranciers voor de horeca maken gebruik van een expeditiestraat aan de westkant. De foyers hebben op alle verdiepingen een uitgiftebuffet en worden met een horecalift bediend vanuit de keuken in de kelder.

Na de zomervakantie wordt het ontwerp verder uitgewerkt en start ook de ruimtelijke procedure. De sloop en bouw starten begin 2017 en het nieuwe theater wordt naar verwachting in 2020 gerealiseerd.

Bron: UNStudio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel