nieuws

Bouwkosten TivoliVredenburg nekken Utrecht

Geen categorie

De bouwkosten van het in 2014 opgeleverde TivoliVredenburg zijn fors uit de hand gelopen. De huisvestingskosten zijn hoger dan van elk ander podium in Nederland. De kosten zijn opgelopen tot ruim anderhalf keer de oorspronkelijke begroting. De gemeente, die de regie voerde over de bouw, valt volgens de Utrechtse rekenkamer behoorlijk wat te verwijten.

Bouwkosten TivoliVredenburg nekken Utrecht

Het zal lastig zijn om de financiële tekorten bij TivoliVredenburg een halt toe te roepen. Dat schrijft de Utrechtse rekenkamer. In 2006 werden de kosten voor bouw en inrichting geschat op 98,6 miljoen euro. Nu is dat bedrag opgelopen tot ongeveer 156 miljoen. En er zijn nog ongedekte financiële risico’s voor de gemeente die geschat worden op 9,6 miljoen euro.

Structureel tekort

Het grote probleem is dat die meerkosten betaald moeten worden uit de exploitatie van het muziekpaleis. Dat maakt het lastig tot onmogelijk om de exploitatie rond te krijgen. Tot nu toe lukt dat in ieder geval niet. De exploitatietekorten over 2014, 2015 en 2016 zullen in totaal ruim 5 miljoen bedragen. Ook voor 2017 voorziet de rekenkamer een structureel tekort. Ten opzichte van 2006 zijn de huisvestingskosten bijna 70 procent hoger geworden en daarmee hoger dan alle andere grote podia in Nederland.

Onderlinge ruzies

Volgens de rekenkamer heeft de gemeente behoorlijk wat steken laten vallen. Die voerde de regie over de bouw en de organisatieontwikkeling van een nieuwe muziekstichting, een combinatie van Muziekcentrum Vredenburg, Tivoli en Stichting Jazz Utrecht. De voorbereiding van de nieuwe organisatie liep volledig vast door onderlinge ruzies.

“Belangrijke lessen geleerd”

De gemeente zegt in een reactie dat het rapport van de rekenkamer “relevante informatie en lessen voor de toekomst” bevat. Ook zitten er lessen in voor vergelijkbare (ver)bouwtrajecten in de stad. Maar er was sprake van complexe omstandigheden bij het tot stand komen van het gebouw en de nieuwe organisatie, voert de gemeente aan. Tegelijkertijd vindt het college van B en W dat de stad en de inwoners een culturele instelling hebben gekregen die een aanwinst is.

Reageer op dit artikel