nieuws

“Anders nadenken over wonen”

Geen categorie

Reimar von Meding vormt zich graag een mening aan de hand van de feiten. Dat leidt bijvoorbeeld tot de stelling dat er overal – dus ook op goede locaties – woningen structureel leegstaan. En dat terwijl de roep om meer nieuwbouwwoningen overal klinkt. Het is tijd voor een radicale breuk met deze manier van denken, aldus Von Meding. Hij presenteert zijn visie op 19 november tijdens ARC Lab, maar geeft alvast een aanzet voor een stevige discussie.

“Anders nadenken over wonen”

“De Nederlandse woningbouw wordt gekenmerkt door productiedenken”, schrijft Reimar von Meding. “Deze gedachte stamt uit de periode van de eerste volkshuisvestingsvisionairs en viel op vruchtbare bodem in de naoorlogse periode. Schaarste aan woningen gecombineerd met grote economische voorspoed maakte van woningbouw een politiek item. Dit productiedenken bepaalt tot op de dag van vandaag de politieke keuzes en de algemene opinie over woningbouw.”

De feiten op een rij

Deze wereldvisie is echter radicaal aan revisie toe, meent Von Meding. Hij geeft hiertoe vier voorbeelden ter illustratie:

  1. De Nederlandse bevolking krimpt – onder andere omdat wij immigratie niet meer willen toestaan.
  2. Er staan meer woningen leeg dan in nieuwbouw nodig zijn – en niet alleen op plekken waar niemand wil wonen maar structureel en overal.
  3. De woonconsument laat zich niet langer vangen door het anglo-saksische mantra van eigendom, maar baseert zijn keuzes meer op het gebruik van een woning.
  4. Het duale systeem met aan de ene kant sociale huur en de andere kant particulier eigendom heeft een problematische en inflexibele woningmarkt opgeleverd.

Wat moet plaatsvinden om bovenstaande conclusies een plek te geven in de Nederlandse woningbouwproductie, is een omslag van productiedenken naar productdenken. In de context van woonbehoeftes moet je dan denken aan een product met een extreem hoge aanpasbaarheid aan de context, dat meervoudig ruimtegebruik mogelijk maakt en in een serie van 1 kan worden uitgevoerd. En dan kan zowel nieuwbouw als renovatie/transformatie betreffen.

Wonen inclusief

Een ander aspect van het ‘Nieuwe Woonproduct’ is de wijze waarop je betaalt voor het wonen. Want wat verandert er allemaal als je woning zelf in zijn energiebehoefte voorziet, of als deze wordt aangeboden in combinatie met mobiliteit, zorg of onderhoud?

Rol van architect ter discussie

Kortom, een hoop vragen waarbij de rol van de architect ter discussie staat. Deze beroepsgroep heeft echter een troefkaart in handen die bijvoorbeeld productontwikkelaars niet hebben: het vermogen om de context te betrekken bij het eindresultaat.

Nieuwe verdienmodellen

Wat dat laatste kan betekenen voor architecten, vertelt Von Meding tijdens ARC Lab op 19 november in het Energiehuis in Dordrecht. Op die dag gaan vernieuwers in de bouw in op nieuwe verdienmodellen voor architecten en de bouw, en ontmoeten partijen elkaar rond de vernieuwingsopgave in de bouw.

Wil je hier ook bij aanwezig zijn? Meld je aan via de ARC Lab website. Meer informatie over het inhoudelijke dagprogramma vind je hier. Als je wilt weten waarom je naar ARC Lab zou moeten komen, moet je dit artikel lezen. Je bent van harte uitgenodigd!

Reageer op dit artikel