nieuws

Opinie: Rudy Uytenhaak

Geen categorie

Nu de bouwcrisis het dieptepunt gepasseerd is, worden veel wanpraktijken weer scherp tegen het licht gehouden. Critici spreken zich uit over lage salarissen en foute aanbestedingspraktijken. Rudy Uytenhaak schreef in de Architect een scherpe aanklacht tegen deze “onbetaalde prijsvragen”, uitmondend in gratis plannen, aangevuld met een laag prijskaartje om de concurrentie voor te blijven”. In zijn column trekt Uytenhaak een mooie vergelijking met topsport.

“In de sport geldt dat er maar een kan winnen” schrijft Rudy Uytenhaak. “Wel zijn er méér eervolle plaatsen te verdienen en bovendien is de publieke belangstelling groot. Ons spel wordt het liefst anoniem uitgevoerd en beoordeeld. Immers de openbaarheid kan gedoe in de vorm van procedures en advocatenwerk opleveren. Dit leidt tot alles behalve tot transparantie. Er zijn landen waar prijsvraaginzendingen verplicht worden gepubliceerd. Die openbaarheid draagt bij aan de culturele meningsvorming over wat wel en niet (realiseerbare) kwaliteit is. Dat is het minste wat we als architecten kunnen verlangen.”

De volledige column van Rudy Uytenhaak kun je vinden in de Architect, Juni 2014. 

Actie abonnement de Architect

 

Reageer op dit artikel