nieuws

Intrisieke energie / Embedded energy / Graue Energie

Geen categorie

In een serie artikelen in tijdschrift de Architect onderzoekt auteur Tim Habraken terugkerende thema’s in het duurzaamheidsdebat. Deze keer wordt het begrip ‘intrinsieke energie’ belicht, oftewel de hoeveelheid energie die gebruikt wordt om een product of bouwdeel te vervaardigen. Dat dit een lastig thema is, bleek wel uit het feit dat het de redactie veel hoofdbrekens kostte om te komen tot de vertaling ‘Intrinsieke energie’ voor de oorspronkelijk Engelse term ‘embedded energy’.

Intrisieke energie / Embedded energy / Graue Energie

Eigenlijk is het raar dat er zo weinig gedaan wordt met Intrinsieke energie, want, zoals meerdere onderzoeken concluderen, het integrale energieverbruik van een gebouw kan pas realistisch worden bekeken wanneer zowel het directe als het intrinsieke energieverbruik wordt meegenomen. Het veel gehoorde commentaar dat een energiezuinig gebouw een hogere intrinsieke energielast heeft, blijkt maar deels op te gaan. 

Op de agenda

Een van de belangrijkste redenen dat intrinsieke energie zo weinig aandacht krijgt, is het feit dat er tot op heden geen duurzaamheidscertificeringen bestaan die hier rekening mee houden. Toch is er een kentering zichtbaar. Life Cycle Analysis-methodes bekijkt van elk gebruikte materiaal hoeveel ervan gebruikt wordt, waar het geproduceerd wordt en onder welke omstandigheden et cetera. Hiermee wordt de intrinsieke energie op de agenda gezet.

 
Differentiatie van het totale energieverbruik van gebouwen (ref.: Builddesk 2011)

Wil je op de troepen vooruit lopen en alles weten over intrinsieke energie? In de Architect van juni 2014 is het volledige artikel te vinden. Je kunt het via onderstaande link aanschaffen.

 

Actie abonnement de Architect 

 

 

Reageer op dit artikel