nieuws

Archiprix: TU Delft en Wageningen leveren winnaars

Geen categorie

Gisteren vonden in het nieuwe Stadskantoor in Utrecht (onlangs opgeleverd en ontworpen door Kraaivanger) de uitreikingen plaats van de Archiprix voor het beste Nederlandse afstudeerontwerp. Vielen in eerdere edities (2012!) vooral studenten van academies in de prijzen, dit jaar leverden de universiteiten van Delft en Wageningen de beste projecten aan.

Het meest veelzeggend tijdens elke editie van de Archiprix zijn de observaties van de jury ten aanzien van de ingezonden afstudeerplannen. Het geeft een staalkaart van wat er leeft onder studenten en aan de verschillende opleidingen. Zo spreekt de jury dit jaar over een zoekende generatie met veel idealisme en een brede onderzoekende blik. De jury formuleerde ook een aantal terugkerende thema’s in de afstudeerplannen, te weten

  • Terugkeer idealisme “Er is sprake van een groot engagement waarbij de rol van de ontwerper, alsook zijn instrumenten kritisch aan de orde worden gesteld.”
  • Duurzaamheid “ Het is geen doel meer op zich, het thema is verinnerlijkt.”
  • Traditie “Veel plannen positioneren zich in de bestaande stad en de formele bravoure is op zijn retour. Daarbij wordt soms teruggegrepen op het traditionalisme en in het verlengde daarvan een classicistische vormentaal.”
  • Infrastructuur “ Door de infrastructuur als een integraal onderdeel van de ontwerpopgave mee te nemen is zowel in kwalitatief als economisch opzicht nog winst te behalen.”
  • Het afstuderen als meesterproef of ontwerpend onderzoek “Er lijkt zich een tendens voor te doen waarbij de aard van het afstudeerplan verschuift van een ‘meesterproef’ waarbij de afstudeerder aantoont de uitwerking van een bepaalde opgave tot in de finesses te beheersen naar ontwerpend onderzoek.”

De jury van de 2014 editie van de Archiprix bestond uit Floris Alkemade (architectuur), Tom Avermaete (theorie), Riëtte Bosch (stedenbouw), Hans van der Heijden (architectuur) en Saline Verhoeven (landschaparchitectuur). Een uitgebreid artikel over de Archiprix jurering vindt je op Archined.

De winnende projecten

Het Delftse project voor een blindenbibliotheek door Filippo Maria Doria werd door de jury getypeerd als “een plan dat bij bestudering steeds nieuwe verrassende lagen prijs geeft”.

Het Wageningse project door Remco van der Togt en Jonas Papenborg werd door de jury als “uitermate professioneel” beoordeeld “en voor zover mogelijk wetenschappelijk onderbouwd en helder gedocumenteerd”.

Meer informatie over de plannen Recording and Projecting Architecture van Filippo Maria Doria en The Ems Full Hybrid door Remco van der Togt en Jonas Papenborg is te vinden op de Archiprix website.

Tentoonstelling in HNI

Vanaf 28 juni tot en met 31 augustus zijn alle inzendingen voor de Archiprix 2014 te zien in Het Nieuwe Instituut (Rotterdam) op de 3e verdieping.

Reageer op dit artikel