nieuws

Privacy scripting en de leesbaarheid van ruimtes

Geen categorie

Eens in de zoveel tijd komt er een juweeltje van een onderzoek langs. In het meinummer van de Architect doen Harmen van de Wal en Machiel van Dorst verslag van hun onderzoek naar de leesbaarheid van ruimtes, gekoppeld aan de ervaringen van gebruikers. Blijkbaar zijn er meer zones te onderscheiden dan de traditioneel gedachte drie-eenheid privé/semi-privé/openbaar. Op toegankelijke wijze weten de auteurs een complexe kwestie uit te leggen waar elke architect zijn voordeel mee kan doen.

Privacy scripting en de leesbaarheid van ruimtes

Als vollediger alternatief voor de drieslag privé/semi-privé/openbaar kwamen de auteurs op het begrip ‘domeinen’. Hierin kunnen ook verschillende soorten sociaal gedrag, bezitverhoudingen en soorten toegankelijkheid worden opgenomen. Door als ontwerper goed na te denken over de diverse ’scripts’ die een gebruiker zou moeten doorlopen en welke ruimtelijke kwaliteiten daarbij horen, is het mogelijk een beter gebouw te ontwerpen.

 
De verschillende ruimtes waarmee de ontsluitingsstructuur van de Robin Hood Gardens door Alison en Peter Smithson is opgebouwd

In het onderzoek zijn van zeven gebouwen op drie locaties de gemeenschappelijke ruimtes geanalyseerd. Opvallend is, dat alle ruimtes die uit het onderzoek als slecht leesbaar naar voren kwamen, door de bewoners werden gekenmerkt als problematisch. Ook bleken deze ruimtes vatbaar voor slecht onderhoud.

 
Het privacyscript voor de verhoogde woonstraat in de Robin Hood Gardens

Het volledige artikel over privacy-scripting is te lezen in de Architect van mei 2014.

Actie abonnement de Architect

 

Reageer op dit artikel