nieuws

Spuiforum onderwerp spoeddebat

Geen categorie

Opnieuw is er onzekerheid over de toekomst van het Spuiforum. De Haagse gemeenteraad houdt hierover woensdag of donderdag een spoeddebat. Het debat volgt op een brief van het stadsbestuur waarin voorbereidende werkzaamheden worden aangekondigd. Zo is er een omgevingsvergunning afgegeven om de fonteinen op het Spuiplein te slopen.

Spuiforum onderwerp spoeddebat

De verontwaardiging was groot bij de oppositie. “Na de verkiezingsuitslag zijn de politieke verhoudingen flink gewijzigd en is er geen meerderheid meer voor het Spuiforum. Het zittende college weigert echter pas op de plaats te maken”, aldus fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij die namens negen partijen de oppositie aanvoert. Het demissionaire stadsbestuur heeft inmiddels beloofd voorlopig geen nieuwe, onomkeerbare stappen te zetten.

Dinsdagavond is er een extra ledenvergadering van de PVDA Den Haag geweest, waarin over een motie is gestemd die zich uitspreekt tegen de nieuwbouw. De uitslag van de motie vormt een zwaarwegend advies voor de PDVA, die nu nog deel van het college uitmaakt. Tijdens de vorming van het nieuwe gemeentecollege in Den Haag is het Spuiforum een belangrijk punt. Het huidige college komt twee zetels tekort om een door te gaan, maar is in gesprek met Groep De Mos die met drie zetels voor een meerderheid kan zorgen.

Reageer op dit artikel