nieuws

Ontwerpers Archief Delft bekend

Geen categorie

De ontwerpopdracht voor het nieuwe gebouw van het Archief in Delft gaat naar de combinatie Wingender Hovenier Architecten en Gottlieb Paludan Architects. Deze samenwerking van architectenbureaus uit Amsterdam en Kopenhagen kwam als beste naar voren in de Europese Aanbesteding van de ontwerpopdracht.

Ontwerpers Archief Delft bekend

Het voorstel van Wingender Hovenier Architecten en Gottlieb Paludan Architects voorziet in een plint met kantoren en werkruimten en een publieke studiezaal met daarboven de depots van het archief. In de tuin achter de nieuwbouw is ruimte gereserveerd voor een toekomstige uitbreiding.

Institutioneel doorgrond

Het ontwerp is geselecteerd omdat het team als beste het functioneren van een archieforganisatie heeft doorgrond en de organisatie van het gebouw daarop hebben afgestemd. Daarnaast is de beoordelingscommissie lovend over de kenmerkende bakstenen gevel en de transparantie van de begane grond, die het gebouw herkenbaar maken als publieke gebouw voor Delft en omgeving.

Programma

Het nieuwe archiefgebouw komt op een kavel van 3.342 m² te staan aan de rand van het bedrijventerrein Harnaschpolder te staan. Het gebouw wordt 2.100 m² bvo groot, waarvan 1.600 m² bvo bestaat uit depotruimten, en 500 m² bvo voor kantoren, werkruimten en een publieksvoorziening. Het gebouw dient op termijn uitbreidbaar te zijn.

Archiefgebouw

Het gebouw biedt onderdak aan de archiefcollectie en haar samenwerkingspartners en de medewerkers van het archief. Het bestaande archiefdepot aan de Oude Delft stamt uit de jaren 1950 en is te klein om de collectie te huisvesten. Bovendien voldoet het niet meer aan de technische eisen die de archiefwet aan de huisvesting van archieven stelt.

Regionaal bereik

De nieuwe locatie biedt voldoende uitbreidingsruimte voor het archief op de lange termijn. Dit maakt het mogelijk voor het archief om een grotere rol te spelen en in de regio nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Gastvrijheid

Naast de technische eisen die vanuit de archiefregeling worden gesteld, legt de Gemeente Delft bij het ontwikkelen van het gebouw de nadruk op de volgende aspecten:

*Een gastvrije publieksruimte die op verschillende manieren bruikbaar is (als studiezaal, educatieruimte, werkplekken voor vrijwilligers, enz).

*Efficiënte logistieke processen binnen het gebouw;

*Onderhoud- en beheervriendelijk bouwen; het terugbrengen van het total cost of ownership;

*Publieksvriendelijke en effectieve beveiliging;

*Het voldoen aan de hoogwaardige klimaateisen bij een zo beperkt mogelijk energieverbruik.

Sober en doelmatig

De functie van het archiefgebouw vraagt om een grotendeels gesloten bouwvolume. De budgettering van het gebouw gaat uit van een sober en doelmatig gebouw. De architectonische ontwerpopgave is dan ook om met beperkte middelen een beeldend gebouw te ontwerpen.

Selectie en criteria

In de eerste ronde meldden zich 33 gegadigden voor de aanbesteding. Op basis van referentieprojecten zijn de vijf meest geschikte gegadigden geselecteerd voor de tweede ronde. In deze tweede ronde maakten de kandidaten een schetsontwerp. De inzendingen zijn beoordeeld op de kwaliteit van het ontwerp, de functionaliteit van het gebouw, het honorarium en plan van aanpak van de ontwerper.

Samenstelling commissie

De beoordelingscommissie bestond uit de Stadsbouwmeester, de directeur van Erfgoed Delft en het hoofd van de gemeentelijke afdeling Vastgoed. Het nieuwe archiefgebouw wordt medio 2016 opgeleverd.

Samenstelling team

Het team Wingender Hovenier – Gottlieb Paludan bestaat uit:

Wingender Hovenier Architecten (office winhov), Amsterdam (architectonisch/bouwkundig ontwerp)

Gottlieb Paludan Architects, Kopenhagen (architectonisch/bouwkundig ontwerp)

Bouwadviesbureau Strackee (constructie ontwerp)

Spark Intelligent Design, Amsterdam (installatie ontwerp)

Archisupport, Amerongen (bouwkosten advies)

Architectuurcafé 16 april 2014

Tijdens het Architectuurcafé: ´Het nieuwe gebouw voor het Delfts Archief´ op woensdag 16 april in het Techniek Ontmoetingspunt (TOP) aan de Koornmarkt zullen Wingender Hovenier Architecten en Gottlieb Paludan Architects een presentatie geven. Bij de presentatie is stadsbouwmeester Wytze Patijn aanwezig zijn. De presentatie begint om 20.30 uur en is gratis bij te wonen.

 

Reageer op dit artikel