nieuws

IABR 2014 – Call for Blogs

Geen categorie

IABR 2014 en Ruimtevolk dagen met de Call for Blogs iedereen uit om voor 27 maart een blog in te sturen die aansluit bij de thematiek van de aankomende Biënnale, IABR–2014–Urban by Nature. De blog kan de thematiek contextualiseren of een beschouwing zijn over baanbrekende oplossingen voor urgente opgaven, over nieuwe sturingsprincipes, handelingsperspectieven of andere relevante inzichten.

IABR 2014 – Call for Blogs

Met het hoofdthema van de IABR–2014–Urban by Nature– kijkt de Internationale Architectuur Biënnale opnieuw naar de snel toenemende mondiale verstedelijking en ditmaal door de lens van de landschapsarchitectuur, met de focus op de veranderende relatie tussen stad en natuur.

Stedelijke vraagstukken

Het thema stelt dat we eerste de problemen van de stad oplossen voordat we de mondiale milieuproblemen aan willen pakken. Of het nu gaat over vraagstukken als energietransitie, klimaatverandering, biodiversiteit, de uitputting van grondstoffen, de manier waarop onze samenleving wordt georganiseerd en bestuurd. Het zijn allereerst ook allemaal stedelijke vraagstukken.

Negen miljard mensen

De stad heeft een enorme aantrekkingskracht. Nu al woont de helft van de wereldbevolking in steden en dit aantal neemt de komende decennia alleen maar toe, vooral in de meest vruchtbare en kwetsbare delta’s. Hoe kunnen in 2050 negen miljard mensen, van wie er zeven miljard in de stad zullen leven, duurzaam worden voorzien in hun behoefte aan drinkwater, voedsel, warmte, veiligheid, onderdak, werk, ontmoetingen, rust en kennis?

De traditionele manier van kijken, waarbij stad en natuur tegenover elkaar werden geplaatst en elkaar uitsloten, geldt niet langer. Het stadslandschap is een hybride vorm waar beiden samen komen en elkaar kunnen versterken. Herkenbare oude stadskernen en nieuwe woongebieden maken er deel van uit, maar ook landbouwgrond, bossen, bergen, meren, mijnen, industriegebieden, kassen, havens, recreatiedorpen, rommelzones en een wirwar van verschillende soorten infrastructuur. Deze tapijtmetropolen breiden zich razendsnel uit en trekken zich niets aan van administratieve grenzen.

Hoe kunnen we die almaar uitdijende stadslandschappen nog ontwerpen, plannen en sturen, daar waar traditionele planningsinstrumenten en strategieën allang niet meer toereikend zijn? Hoe maken we deze steden duurzamer en veerkrachtig met het oog op de uitdagingen die ons te wachten staan? Als wij van nature stedelijk zijn, wat is dan ons stedelijk toekomstperspectief?

Procedure

IABR en RUIMTEVOLK selecteren samen de meest doortastende, prikkelende en inspirerende blogs. Deze blogs worden gepubliceerd op de websites ruimtevolk.nl en iabr.nl. De auteurs van de winnende blogs ontvangen bovendien het Ruimtevolk Jaarboek 2013. Het best beoordeelde blog wordt naar het Engels vertaald en gepubliceerd en de schrijver wordt beloond met één toegangskaart voor de officiële opening van IABR op 28 mei in de Kunsthal, Rotterdam.

Meer informatie

 

Reageer op dit artikel