nieuws

Rotterdamse bureaus maken herinrichting WdKA

Geen categorie

De twee Rotterdamse bureaus TomDavid Architecten & Kraaijvanger hebben de handen ineen geslagen om een visie te ontwikkelen op het in- en exterieur van de Willem de Kooning Academie. Het plan viel in de smaak bij de directie WdKA die het vervolgens selecteerden als winnaar.

Rotterdamse bureaus maken herinrichting WdKA

 

 

 

In het plan van TomDavid & Kraaijvanger wordt de gesloten structuur van het huidige gebouw opengebroken.Belangrijke ruimtes worden slagaderlijk aan elkaar gekoppeld als stimulans voor interdisciplinair werken. Dit is een van de pijlers van de (nieuwe) onderwijsvisie van de academie.

 WdKA_slagader

Deze visie is door de ontwerpers vertaald naar een ruimtelijk concept. Zes transparante ‘stations’ (werkplaatsen nieuwe stijl) gaan de relatie met elkaar en de rest van het gebouw aan. De werkplaatsen nieuwe stijl worden opener, transparant en goed zichtbaar vanuit de belangrijkste route die door beide gebouwen loopt. De beide entrees vormen het begin en eindpunt van een semi-openbare route, die uitnodigt voor interdisciplinaire samenwerkingen en het tentoonstellen van werk.

Ontwerpvisie

De winnaars willen in hun ontwerpvisie de samenwerkingsverbanden tussen de stad Rotterdam en de WdKA omzetten naar de fysieke ruimte van de academie. De uitdaging hierin was de immateriële structuren naar een nieuw ruimtelijk ontwerp brengen dat die structuren juist blootlegt en versterkt.

 WdKA_Interieur_2 

Nieuwe onderwijsvisie

Sinds anderhalf jaar werkt de Willem de Kooning Academie aan het vernieuwen van alle curricula van de bacheloropleidingen van het kunstonderwijs. Uitgangspunt hierbij is het realiseren van een betere aansluiting van de opleidingen bij de beroepspraktijk. Die beroepspraktijk heeft in toenemende mate een hybride karakter, is multi- of zelfs interdisciplinair met een grote verscheidenheid aan inkomstenbronnen en communicatieplatforms.

 WdKA_Gebouwen 

 

Reageer op dit artikel