nieuws

Kansen voor Haagse wijk Vroondaal

Geen categorie

De Haagse villawijk Vroondaal krijgt een nieuwe opzet. Het college van B&W stemde deze week in met het aangepaste stedenouwkundige plan. Er worden nieuwe woningtypes en prijsklassen geïntroduceerd en meerdere partijen uitgenodigd om huizen te bouwen.

Kansen voor Haagse wijk Vroondaal

 

Vroondaal blijft een exclusieve wijk die toegankelijk wordt voor een bredere doelgroep. Ook zijn de plannen beter aangepast aan de huidige marktsituatie. Maar wel zodanig flexibel dat, als de markt weer aantrekt, er huizen in een hoger prijssegment verkocht kunnen worden. Daarnaast is er ook ruimte voor woningen in de lagere prijssegmenten particulier opdrachtgeverschap.

 

In de nieuwe opzet is ruimte gemaakt voor voorzieningen zoals een basisschool en kinderopvang. Ook krijgt de wijk betere openbaar vervoer-verbindingen. De Madesteinweg krijgt vrijliggende fietspaden en de kruising Madepolderweg/Madesteinweg wordt overzichtelijker en daardoor veiliger gemaakt. Om te voorkomen dat de Nederhoflaan/Vroonhoevelaan te druk wordt, komt er een speciale bussluis waar ook fietsers, hulpdiensten en het openbaar vervoer door kunnen.

Recreatiegebied Madestein heeft een belangrijke functie voor de ontwikkeling van de wijk. Een deel hiervan valt midden in de twee hoofdgebieden van Vroondaal en vormt zo op natuurlijke wijze een groen hart tussen de woonwijken. Daarom gaat de gemeente, mede op verzoek van de bewoners, samen met de PPS Vroondaal Ontwikkeling extra investeren in fiets- en wandelpaden om de relatie tussen de woonvelden en dit deel van het recreatiegebied te verbeteren.

De planning is om het Stedebouwkundig Plan nog dit jaar te vertalen naar een nieuw bestemmingsplan, zodat in 2014 de uitvoering kan starten.

Reageer op dit artikel