nieuws

Benoem acht musea tot kerninstelling

Geen categorie

Het Rijk moet acht musea tot ‘kerninstelling’ benoemen. Dat adviseerde de Raad voor Cultuur donderdag aan minister Jet Bussemaker (Cultuur). Elke kerninstelling neemt een verzamelgebied onder haar hoede, zoals bijvoorbeeld cultuurhistorie, moderne en hedendaagse kunst, oude kunst of archeologie. De musea zouden op hun gebied een ”initiërende, faciliterende en coördinerende rol” moeten spelen.

Benoem acht musea tot kerninstelling

De raad boog zich op verzoek van oud-staatssecretaris Halbe Zijlstra over de vraag hoe het landschap van gesubsidieerde musea er vanaf 2017 uit zou moeten zien.

Rijksmuseum

De raad komt zelf al met suggesties voor de acht kernmusea, die een regionaal museum als partner zouden moeten hebben. Zo zou het Rijksmuseum in Amsterdam de kerninstelling moeten zijn op het gebied van cultuurhistorie en kunnen samenwerken met het Zeeuws Museum in Middelburg.

Op het terrein van oude kunst zou Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam deze rol moeten vervullen. Het Rijksmuseum heeft ook een grote collectie oude kunst, maar de raad wil het Amsterdamse museum niet te zwaar belasten. Daarnaast is het Boijmans voorgesteld ”om redenen van spreiding van macht en kennis”.

Samenwerking

Het benoemen van kerninstellingen versterkt de samenwerking tussen musea, die volgens de raad de afgelopen jaren te vrijblijvend was. Daarnaast moet uit de bestaande openbare collecties een ‘Kerncollectie Nederland’ worden samengesteld, adviseert de raad. Dit zijn stukken ”van nationaal belang”, waarvoor het Rijk verantwoordelijkheid neemt.

De raad komt met tal van aanbevelingen waarmee musea een groter publiek kunnen bereiken. Zo moeten musea meer inspelen op de actualiteit, ook de pijnlijke aspecten uit de geschiedenis belichten en in de avond open zijn. Nederland telt 442 musea die subsidie van het Rijk of een gemeente ontvangen.

Stedelijk Museum

Het onlangs geopende vernieuwde Stedelijk Museum in Amsterdam. Foto John Lewis Marshall

Reactie minister

Minister Bussemaker vindt het verstandig dat musea hun krachten gaan bundelen. Musea staan volgens haar onder druk omdat er minder geld beschikbaar is vanuit de overheid en omdat de concurrentie met andere uitjes groot is.

Samenwerken moet er ook voor zorgen dat de collecties beter zichtbaar worden. ”Nu ligt 95 procent van de collecties voor iedereen verborgen in donkere depots”, stelt de minister. ”Dat moet anders kunnen.” Het is volgens haar niet altijd nodig om stukken af te stoten. Door elkaar stukken in bruikleen te geven kunnen musea er ook voor zorgen dat er meer moois te zien is.

Subsidies

De minister vindt het ook een goed idee om samenwerking een voorwaarde te maken voor subsidies. ”Daar voel ik wel voor”, zei ze. Ze gaat dan ook kijken wat de mogelijkheden zijn om de adviezen van de raad door te voeren.

Verder werkt Bussemaker aan het invoeren van een nieuwe wet, waar al het erfgoed onder gaat vallen. Daardoor zijn er geen aparte wetten meer voor monumentenzorg, archeologie, archieven en musea. ”Dat geeft helderheid en scheelt een hoop bureaucratie”, aldus de minister.

In haar reactie benadrukte ze dat de museumsector nu al iets is waar Nederland trots op kan zijn. De koers die musea de afgelopen jaren hebben gevaren, was goed. Maar omdat er nieuwe uitdagingen en kansen liggen is het volgens de minister goed om een aantal zaken toch anders te gaan regelen.

 

Reageer op dit artikel