nieuws

Definitief ontwerp Waterzuivering Aalsmeer

Geen categorie

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Syb van Breda & Co architects het definitief ontwerp voor de transformatie en uitbreiding van de waterzuivering Aalsmeer afgerond.

Definitief ontwerp Waterzuivering Aalsmeer

 

 

Het ontwerp is in nauwe samenwerking met de specialisten van Rijnland en ingenieursbureau Tauw tot stand gekomen. Het eindresultaat is een goed huwelijk van architectuur en techniek.

In het ontwerp van Syb van Breda & Co architects zijn nog niet eerder in Nederland toegepaste energiebesparende technieken toegepast. De zuivering van het afvalwater van 35.000 gezinnen vindt straks plaats in een geïntegreerd systeem van slibontwatering, fijnzeven, AT tank en een zandfilter, met een veel lager energiegebruik dan in de huidige installatie.

Al deze techniek wordt tentoongesteld in een landschappelijk, logistiek en architectonisch samenhangend geheel, als een chateau d’eau. Binnenkort wordt begonnen met de detailuitwerking en het bestek.

Reageer op dit artikel