nieuws

Duurzame kantoren verbruiken meer energie

Geen categorie

Deze tegenstrijdige bevinding deed Jones Lang LaSalle in ‘Oscar 2012’, de servicekosten-benchmark. De kosten voor elektra en verwarming blijken per m2 respectievelijk 10,85 en 6,80 euro voor gebouwen met label A tot en met C tegen 9,17 euro en 6,36 euro voor gebouwen met label D tot en met G. De conclusie gaat lijnrecht in tegen het bestaande beeld, dat gebouwen met een beter label juist energiezuiniger zijn. De lagere energierekening is voor beleggers de voornaamste reden om hun vastgoedportefeuilles te verduurzamen.

Duurzame kantoren verbruiken meer energie

Jones Lang LaSalle (JLL) heeft een goede verklaring voor de schijnbaar explosieve conclusie. Bij de duurzaamste kantoren gaat het vooral om nieuwe kantoren. Die worden intensiever gebruikt omdat ze zijn ingericht met het oog op het nieuwe werken. Daarin wordt met meer mensen op minder vierkante meters gewerkt. Per vierkante meter zijn de kosten hoger, maar omgerekend per fte juist weer lager, aldus JLL.

Niet duurzaam gebruikt

Een andere oorzaak van de hogere energiekosten is het niet-duurzame gebruik van ‘groene’ kantoren. ‘Duurzaam gebouwde of herontwikkelde gebouwen worden niet per definitie ook duurzaam gebruikt’, aldus hoofd Research Michael Hesp.

OSCAR 2012

Oscar 2012 (Office service charge analysis report) brengt de servicekosten van kantoren tussen 2006 en 2011 in beeld. In totaal zijn 272 gebouwen uit de vastgoedportefeuilles van Jones Lang LaSalle, CBRE Global Investors en MVGM onderzocht. Slechts 75 van de 272 gebouwen beschikte over een energielabel.

Bron: Vastgoedmarkt

Reactie UNETO-VNI

Volgens brancheorganisatie UNETO-VNI wordt hier ten onrechte selectief gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten.

In het onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen de energiekosten per m2 van kantoren met een duurzaam label (A t/m C) en niet-duurzame gebouwen (met een label D t/m G). Die zouden hoger uitvallen bij een duurzaam kantoorgebouw. Deze conclusie is echter onterecht.

In nieuwe duurzame kantoren worden de m2 kantoorruimte namelijk veel beter benut dan in oudere gebouwen, onder andere door de introductie van het Nieuwe Werken. UNETO-VNI voorzitter Marcel Engels: ‘Kantoorgebruikers moeten dus niet alleen naar de energiekosten per m2 kijken, maar ook naar het aantal medewerkers per m2.

Reageer op dit artikel