nieuws

Uitslag prijsvraag ‘Wegh der Weegen’

Geen categorie

Maar liefst drie winnaars heeft de prijsvraag ‘Weg der Weegen’ opgeleverd, dit zijn Joost Koek, met Wegen der Wegh, Plein06 met In 4 fases terug en vooruit en Vibeke Scheffener en Mathieu Derckx met Landgoed Heidelust. . Een eervolle vemelding ging naar Pouderoyen Compagnons met de inzending Knoop op de weg.

Uitslag prijsvraag ‘Wegh der Weegen’

 

Over de winnaars

Volgens de jury is de inzending van Joost Koek, Wegen der Wegh, “een symmetrisch en traditioneel ontwerp, echter niet historiserend. Toch past het in een langetermijnstrategie. De stedebouwkundige structuur voor de betreffende vakken is niet spectaculair maar gebaseerd op een fractalachtige ordening waarbij hiërarchie wordt gesuggereerd maar niet wordt uitgewerkt.Deze strategie is de theoretische aanvliegroute voor een pragmatisch plan. Het is een verfrissend schema, niets meer dan een logische hoofdgedachte die wacht op invulling van architecten.”

Plein 06

De jury is eveneens lovend over Plein06, In 4 fases terug en Vooruit (Koen de Boo, Robert Jan van der veen, ,Sijmen Schroevers, Jerryt Krombeen). “Dit plan werkt van achter naar voren. Het faseert eerst de kleine dingen dan de rest en vormt op die manier een vertaling van de oorspronkelijke strategie (waarin de aanleg van de weg op de eerste plaats stond en de invulling van de vakken daaraan ondergeschikt was) naar de huidige tijd. Een helder ontwerp; het is straight en kaal (geen bomen op de middenberm) dat is fraai. Daarnaast is een samenhang te zien tussen meerdere verkeerssystemen (o.a. busbanen). De bebouwing zou een kritiek punt kunnen zijn. De drager is echter zo krachtig dat hij veel om zich heen kan verdragen.”

Landgoed Heidelust

Landgoed Heidelust van Vibeke Scheffener, Mathieu Derckx is volgens de jury een “verbeelding van een heidekamer waar de Wegh der Weegen doorheen loopt, waar direct alle tijdslagen in ruimtelijke begrenzing worden verweven. Het is een helder concept waarbij de majeure transformaties die het landschap heeft ondergaan (bos-heide en vice versa) overtuigend worden verbeeld. De ruimtelijke werking van de laanbeplanting langs de weg in de begrensde leegte van de woeste heide maakt de schaal van de oorspronkelijke vakken beleefbaar. Het ontwerp is sterk omdat tussen heide noord en heide zuid een corridor is gehakt binnen het systeem waarmee een interessant contrast ontstaat met de overige vakken langs de Wegh der Weegen.”

Wegh der Weegen

De ‘Wegh der Weegen‘ is de Amersfoortseweg tussen de Bilt/Zeist en Amersfoort. Dit uit 1649 daterend ontwerp voorziet in een 24-tal vakken van ca 400 x 400 m ter weerszijden van een kaarsrechte 60 meter brede weg met een lengte van meer dan 10 kilometer. Op elk der vakken was een nieuw te stichten buitenplaats gedacht. De ideeënprijsvraag richt zich op de plaats waar het oorspronkelijke 17e eeuwse concept het meest lijkt te zijn aangetast, te weten de aansluiting van de van Weerden Poelmanlaan en de Richelleweg op de huidige N237 nabij de kern Soesterberg.

Reageer op dit artikel