nieuws

Overheid wil social return prestatieladder

Geen categorie

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het lastig weer in het arbeidsproces te worden opgenomen. De Rijksoverheid neemt daarom sinds 1 juli 2011 ‘social return’ mee in haar aanbestedingen. Om de prestaties van bouwbedrijven op dit gebied inzichtelijk te maken, werken de partners van Vernieuwing Bouw nu aan een social return prestatieladder.

Overheid wil social return prestatieladder
Image converted using ifftoany

De bouwsector kent al een CO2prestatieladder, een veiligheidsprestatieladder en een MVO prestatieladder. Hiermee wordt een meer blijvend resultaat bereikt dan met een projectongebonden werkwijze.

Met de social return prestatieladder wordt duidelijk in hoeverre bedrijven zich inspannen om de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Het Rijk kan daar rekening mee houden bij aanbestedingen.

Meehelpen

Vernieuwing Bouw en LEF, het future center van Rijkswaterstaat, willen graag weten welke middelen er al zijn, welke ideeën er leven en wie ervaring heeft.? Iedereen kan zijn input leveren aan Ilja Werkhoven, procesmanager bij Vernieuwing Bouw.

Reageer op dit artikel