nieuws

De Zwarte Hond wint opdracht uitbreiding Hilversum

Geen categorie

De Zwarte Hond heeft de selectie gewonnen voor de uitbreiding aan de oostzijde van Hilversum. Hier ligt Anna’s Hoeve, een overgangszone tussen de stad, stadspark Anna’s Hoeve, natuurgebied Zuiderheide en het Laarder Wasmeer. De gemeente wilde een goede aansluiting op de stad en de natuur en integratie van bestaande bebouwingen en betaalbare nieuwbouw.

De Zwarte Hond wint opdracht uitbreiding Hilversum

 

De Zwarte Hond heeft een plan ontworpen zonder een gefixeerd eindbeeld, zodat in de toekomst gereageerd kan worden op economische ontwikkelingen, financiële mogelijkheden, programmatische behoeftes en ruimtelijke wensen. Als basis is een openbaar raamwerk gebruikt dat bestaat uit een robuuste groenstructuur die de wijk met haar omgeving verbindt.  De kavels kunnen op verschillende manieren worden ingevuld, het enige dat vastligt is dat de kavels twee openbare ruimtes verbinden via een collectieve ruimte die door de ontwikkelende partij moet worden aangelegd. Er moet dus zowel stedebouwkundig als financieel sprake zijn van een grote flexibiliteit.

Hilversum_2 

De nieuwe wijk in Hilversum, Anna’s Hoeve wordt een wijk die duurzaam is op alle schaalniveaus, de duurzaamheid richt zich behalve op energieprestatie, ook op aspecten zoals waterbeheer, sociale duurzaamheid, biodiversiteit, afval, materiaalkeuzes en mobiliteit.

Reageer op dit artikel