nieuws

Bouw mee aan de nieuwe Spoorzone in Delft

Geen categorie

Hoe moet het Delftse Spoorzonegebied er in de toekomst uitzien? Met die vraag roept de gemeenteraad van Delft de komende weken iedereen op realistische ideeën, mooie voorstellen en haalbare bouwplannen tot en met 31 maart 2012 in te dienen bij de gemeenteraad. De ingediende plannen worden op 24 april tijdens een bijeenkomst besproken en beoordeeld.

Bouw mee aan de nieuwe Spoorzone in Delft

 

In het huidige gebiedsontwerp van de Spaanse architect Joan Busquets is veel, maar niet alles ingevuld. Door de economische crisis wordt Delft gedwongen met andere ogen naar dit ontwerp te kijken. De commissie wil binnen het ontwerp van architect Busquets graag zien hoe het Spoorzonegebied er, niet voor even, maar voor altijd komt uit te zien.

De lege plekken in het gebied zijn al langer onderwerp van gesprek in Delft. Bij het bedenken van plannen voor deze plekken ging het tot nu toe om de tijdelijke invulling. Via drie bijeenkomsten hoopt de commissie een beeld te krijgen van de definitieve invulling van het gebied binnen de mogelijkheden van het plan-Busquets. Op 14 februari vergadert de commissie over de kaders en mogelijkheden. In de tweede bijeenkomst op 20 maart bespreekt de commissie welke kansen de markt biedt voor de Spoorzone.

De derde en laatste bijeenkomst wordt op 24 april gehouden. Voor deze bijeenkomst roept de commissie iedereen op die ideeën heeft over bouwen in de Spoorzone zijn of haar voorstel naar de gemeenteraad (griffie@delft.nl) te sturen. De ingediende plannen worden op 24 april besproken en beoordeeld. De resultaten van de drie bijeenkomsten gebruiken commissie en gemeenteraad om kaders mee te geven aan het college.

Meer informatie over deze bijeenkomsten en de mogelijkheid om plannen in te dienen, is te vinden op delft.nl/gemeenteraad/ Bouw mee aan de Spoorzone.

Reageer op dit artikel