nieuws

‘Zonder reparaties meer rampspoed woningmarkt’

Geen categorie

Een NHG-lening meenemen bij een verhuizing zonder verplicht af te lossen moet ook na 1 januari 2013 mogelijk blijven. Dat moet ook gelden voor starters die een lening afsluiten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Als de Tweede Kamer deze twee reparaties op het regeerakkoord niet uitvoert, dreigt verdere rampspoed op de woningmarkt. Dat schrijft Johan Groen, voorzitter NVB (Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers), in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Zonder reparaties meer rampspoed woningmarkt’

Groen reageert op de mededeling van SVn om vanaf 15 november geen nieuwe aanvragen voor de starterslening meer in behandeling te nemen. Dat besluit is het gevolg van een onduidelijkheid in het regeerakkoord, stelt SVn. Aan de ene kant zegt het nieuwe kabinet de gunstige leningsfaciliteit van de SVn uit te willen breiden, maar aan de andere kant is er dus de verplichting van de annuïtaire aflossing. SVn wijst volgens NVB terecht op de noodzaak van een uitzonderingsclausule voor deze bepaling.

Het liefst ziet NVB de verplichte annuïtaire aflossing vanaf 2013 geheel uit het regeerakkoord verdwijnen. Indien dit echter niet haalbaar is, ziet NVB nog een andere oplossing. Voor wat betreft de NHG moeten eigenaren die bij een verhuizing de oude hypotheek met NHG willen behouden, worden vrijgesteld van de verplichte aflossing. Voor de SVn-starterslening worden kopers eveneens vrijgesteld van de verplichte aflossing over het ‘starterslenersdeel’, aldus NVB-voorzitter Groen.

Dramatisch

Gebeurt er niets, dan neemt de situatie op de woning(bouw)markt nog dramatischer vormen aan, waarschuwt Groen. ‘Dagelijks gaan vijf bouwbedrijven failliet en verdwijnen honderd banen als gevolg van de bouwcrisis. Jongeren, starters en potentiële doorstromers zullen nog meer afhaken, omdat zij met fors hogere maandlasten te maken krijgen. Ook De Hypotheker ziet de woningmarkt in 2013 verder op slot gaan. ‘We luiden de noodklok. Deze beperking van NHG is de zoveelste klap. De strengere NHG-norm staat haaks op de toezegging van het kabinet om de fiscale renteaftrek bij verhuizen de bestaande hypotheekvorm ongemoeid te laten’, stelt directievoorzitter Paul van der Meijs.

Reageer op dit artikel