nieuws

Ontwerpen aan zorg

Geen categorie

Het thema van de novembereditie is zorg. Deze moet de komende jaren sterk veranderen, wil ze op termijn voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven. Als gevolg daarvan gaat het ziekenhuis zoals wij dat tot nu toe kennen verdwijnen.

Ontwerpen aan zorg

 

 

 

Ziekenhuiszorg staat voor de opgave bedrijfsconcept en bedrijfsprocessen aan te passen. Voortaan moet het gaan over hogere kwaliteit van patiëntenzorg, grotere doelmatigheid en continuïteit. Zieken dienen in deze constellatie zo veel mogelijk thuis te worden verzorgd. Wat overblijft zijn de behandelhuizen.

Verder dan aanpassen van voorzieningen

De ontwerpopgave voor deze zorg gaat verder dan het aanpassen van de voorzieningen naar de huidige stand van de techniek en architectonische denkbeelden. Ze moet voor een groot deel worden gezocht in het opnieuw inrichtingen van de processen rondom het medisch handelen zelf. Van architecten wordt dan ook verwacht dat ze op zoek gaan naar de vragen die achter een actuele ontwikkel- en bouwopgave liggen en dat ze de urgentie hiervan inzien. Samenwerking met andere experts zet hierbij de toon.

Lees het volledige artikel van Colette Niemeijer in de Architect van november 2012.

Kwartaalabonnement de Architect?

Reageer op dit artikel