nieuws

EIB: Zware terugval bouwproductie

Geen categorie

De bouwproductie krimpt dit jaar met 7% en zal in 2013 opnieuw krimpen. Daarmee loopt de totale bouwproductie in deze jaren met 10% terug. De zwaarste klappen vallen in de woningbouw, waar de investeringen met 16% dalen. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de vandaag verschenen notitie ‘Verwachtingen voor de bouwproductie na het Regeerakkoord’.

EIB: Zware terugval bouwproductie

Sinds de crisis in 2009 en 2010 wordt de bouw zo geconfronteerd met een tweede fase van krimp. De werkgelegenheid in de bouw is in de afgelopen vier jaar met 50.000 arbeidsjaren gedaald. In de komende twee jaar daalt de werkgelegenheid nog eens met 20.000 arbeidsjaren. In 2015 kan de bouwproductie weer duidelijk aantrekken. Daartoe zal de vergunningverlening in de woningbouw volgend jaar dan wel weer op gang moeten komen in de marktsector. Hier liggen tevens de belangrijkste (neerwaartse) risico’s rond de ramingen.

Bouwproductie per sector, EIB en CBS

Negatief effect lente- en regeerakkoord

De maatregelen uit het lente- en regeerakkoord hebben een stevig negatief effect op de woningbouwproductie in de komende jaren. Dit geldt zowel voor de koopsector als de huursector. Belangrijkste oorzaken hiervan liggen bij de beperking van de hypotheekrenteaftrek en de verhuurderheffing richting de corporaties. Daarnaast werken bezuinigingen op het budget van Rijk en lagere overheden negatief door naar de investeringen in de grond-, wegen- en waterbouw.

Effecten maatregelen lente- en regeerakkoord op basis van modelberekeningen

  Reageren? mail de Redactie

Reageer op dit artikel