nieuws

Nederlandse deltakennis voor de Mekongdelta

Geen categorie

Agentschap NL heeft het contract voor het leveren van adviesdiensten voor het Mekong Deltaplan in Vietnam toegekend aan een consortium onder leiding van advies- en ingenieursbureau DHV. Andere deelnemers in het consortium zijn Royal Haskoning, Wageningen UR, Deltares, RebelGroup en Unesco-IHE.

Nederlandse deltakennis voor de Mekongdelta

 

 

 

 

De Mekongdelta is met 17 miljoen inwoners één van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld. Tegelijkertijd is het één van de meest productieve landbouwgebieden van Vietnam. De Mekongdelta krijgt echter in toenemende mate te maken met de gevolgen van klimaatverandering.

Om tot een duurzame ontwikkeling en behoud van de delta te komen is een integrale aanpak nodig. In het Viet Nam – Netherlands Strategic Partnership Arrangement over klimaatadaptatie en watermanagement is afgesproken dat Nederland en Vietnam samenwerken in de ontwikkeling van het Mekong Deltaplan.

Het Deltaplan beoogt een strategische langetermijnvisie te ontwikkelen (2100) voor de Mekongdelta in Vietnam, een lange termijn Deltaprogramma met een pakket maatregelen voor de korte termijn (2015-2025) en een versterking van de water governance voor de delta. Het DHV-consortium adviseert daarbij over het watersysteem, landgebruik, scenario-ontwikkeling en water governance. Voorts adviseert het DHV-consortium over het proces van het ontwikkelen van een Deltaplan.

Het project is onderdeel van Water Mondiaal, de paraplu voor de wereldwijde waterinzet vanuit Nederland, gericht op samenwerking van de Nederlandse watersector in Deltalanden waaronder Vietnam. Het proposal van het DHV-consortium is beoordeeld op kwaliteit van het Plan van Aanpak, voorgesteld team en prijs.

Reageer op dit artikel