nieuws

TU Delft en BNA lanceren BEAU: innovatievoorstel voor de toekomst

Geen categorie

De TU Delft en de BNA hebben vandaag het Built Environment Architecture Urbanism (BEAU) gelanceerd. Het voorstel moet de innovatie en het ondernemerschap van architecten en stedebouwkundigen een impuls geven.

TU Delft en BNA lanceren BEAU: innovatievoorstel voor de toekomst

Het voorstel maakt onderdeel uit van de plannen voor het topsectorenbeleid van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. Met BEAU zijn er vandaag nog een vijftal programma’s voor de ‘topsector creatieve industrie’ gepresenteerd.

Aan BEAU hebben dertig partners meegewerkt uit de kennis en praktijk. De nadruk ligt op energiebesparing, gebruiksgericht ontwerp en hergebruik, met innovatie en kennisdeling als belangrijke principes. In de ‘roadmap’ staat een aanpak voor een innovatieprogramma waarmee overheid, kenniswereld en bedrijfsleven gezamenlijk aan de slag willen. De totale jaarlijkse impuls zal oplopen tot ongeveer 9,5 miljoen euro. Het bedrijfsleven is bereid om 1,5 miljard euro te investeren in innovatie in de negen topsectoren samen.

De komende maanden wordt het programma verder uitgewerkt. Minister Verhagen van EL&I geeft naar verwachting in maart een oordeel.

Reageer op dit artikel