nieuws

Informatiemiddag over subsidiestelsel

Geen categorie

Op Woensdag 18 januari organiseert het Stimuleringsfonds voor Architectuur een informatiemiddag over het nieuwe subsidiestelsel. Centraal staat de vraag welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er zijn vanaf 1 januari 2012.

Informatiemiddag over subsidiestelsel

Met ingang van 1 januari 2012 neemt het Stimuleringsfonds voor Architectuur de regelingen betreffende de sectoren Vormgeving, Games, Video en Bouwkunst over van de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB. Belangrijkste wijziging in de nieuwe opzet is dat inkomenssubsidies niet langer worden verstrekt. Alle subsidies krijgen het karakter van een projectsubsidie. Tijdens de bijeenkomst ‘What grants van do’ wordt toegelicht welke impact de veranderingen hebben voor architecten en waar de kansen liggen.

Programma

Onderwerp van het eerste deel de middag is het veranderend cultuurbeleid en de wijzigingen in het subsidiestelsel. In het tweede deel van de middag passeren presentaties van inspirerende voorbeeldprojecten, businesscases en verdienmodellen de revue. Hoe kan je je staande houden, wanneer de economie stagneert? Dany Jacobs, econoom en innovatiedeskundige, vertelt waarom de Nederlandse maakindustrie volgens hem springlevend is. Hij geeft tips hoe het vak van cultureel ondernemer onder de knie te krijgen.

De bijeenkomst ‘What grants can do’ vindt plaats van 14.00 tot 18.00 uur in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Inschrijven door deze middag kan op de site van het SfA. Hier vind je ook het volledige programma.

Bron: SfA

Reageer op dit artikel