nieuws

Venlo keert gezicht naar de Maas

Geen categorie

Waar Venlo zich eerst van de Maas afkeerde, heeft het stadshart nu een gezicht aan de rivier. Buro Lubbers ontwierp een nieuw verblijfsgebied aan het water met ruimte voor wonen en winkelen, cultuur en recreatie.

Venlo keert gezicht naar de Maas

Door herstructurering en nieuwbouw is het verloederde Maasfront getransformeerd tot een dynamisch stadsdeel. De verbindende schakel tussen de Maas en het historische centrum is de kade, die over de lengte van een kilometer de maat van de oude stad langs de Maas markeert. Opgebouwd uit 3.300 m2 gebroken Belgisch hardsteen, vormt de kademuur een stevig fundament voor de bestaande en nieuwe gebouwen. Op het tussenniveau aan de haven liggen seizoenswinkeltjes en horeca met terrassen. Voor de kade bevindt zich het nieuwe Maaspark. Het groene karakter van de grastaluds steekt af tegen de stenige kade en de binnenstad. Hier heeft de Maas vrij spel bij peilwisselingen in het seizoen.

  

Centrum

Achter de kade strekt zich het centrum uit waarvan het stedelijk weefsel nog dateert uit de middeleeuwen. De relatie met de Maas is hier gelegd door de lijnvoering in het ontwerp. Daarnaast is de materialisering afgestemd op het nieuwe stadsdeel. Binnen de uniforme verharding van gebakken klinkers met een terughoudende kleur is variatie toegepast, afhankelijk van de functie en uitstraling van de plek. Zo hebben de pleinen accenten van natuursteen. Op de Oude Markt is het dalende maaiveld benut voor trappen en zitelementen. Elders in straten en op pleinen zijn eveneens zitelementen opgenomen in lijnvoering.

Q4 en Maaswaard

Het project Maasboulevard maakt onderdeel uit van een grootschalige opknapbeurt van het stedelijk weefsel aan de Maas. Andere deelgebieden van deze herontwikkeling zijn Q4 en Maaswaard. Buro Lubbers bewaakt de samenhang tussen deze projecten en werkt per deelgebied de openbare ruimte uit.

  

Reageer op dit artikel