nieuws

Oproep Architectenregister

Geen categorie

In de gewijzigde Wet op de Architectentitel is het mogelijk dat personen die op grond van hun diploma voor een bepaalde discipline staan ingeschreven in het architectenregister, zich ook voor een andere discipline in het register kunnen laten inschrijven. Bureau Architectenregister is opgedragen in een regeling de eisen vast te stellen waaraan moet worden voldaan.

Oproep Architectenregister

 

Daarnaast schrijft dezelfde Wet voor een nieuwe regeling vast te stellen voor het architectenexamen. Bij het behalen van het examen krijgen personen die niet over het vereiste diploma beschikken toegang tot het register. Deze regeling vervangt het huidige Examenbesluit.

Het bestuur van Bureau Architectenregister heeft onlangs voor beide regelingen een concept vastgesteld en is benieuwd naar de reactie van de doelgroep. Hiervoor roept zij alle ingeschreven in het architectenregister op om op beide regelingen voor 1 november te reageren via nieuws@architectenregister.nl

Alle reacties worden betrokken bij het vaststellen van de nieuwe regelingen die goedgekeurd moeten worden door de betrokken vakministers.

Bekijk de concepten van de nieuwe regelingen en reageer voor 1 november
Concept regeling en toelichting Inschrijving in het register onder een andere titel
Concept examenregeling en toelichting

 

 

Reageer op dit artikel