nieuws

Kraaijvanger Urbis ontwerpt nieuw stadhuis Almelo

Geen categorie

Het college van B en W van Almelo stemt in met het voorlopig ontwerp voor het nieuwe Stadhuis van Kraaijvanger Urbis. Dirk Jan Postel en Vincent van der Meulen blijven met hun voorontwerp binnen het door de raad vastgestelde investeringsbudget. Bovendien voldoet hun ontwerp aan hoge duurzaamheidseisen.

Kraaijvanger Urbis ontwerpt nieuw stadhuis Almelo

Het nieuwe Stadhuis komt op de hoek Egbert Gorterstraat en de Haven Noordzijde. Aan de kanaalzijde komt een plein aan het water, waaraan ook de hoofdingang van het Stadhuis ligt. Vanuit de begane grond met alle publieksfuncties leidt een monumentale trap in één beweging naar de raadszaal op de eerste etage. De raadszaal kijkt via grote vensters uit op de stad, het groen en het water. Op diezelfde etage komen ook de bestuurlijke ruimtes en het vergadercentrum. Het parkeerdek voor 100 auto’s ligt bovenop de plint. Het parkeerdak krijgt een grotendeels groen dak.

Het ontwerp van Kraaijvanger Urbis verdeelt het kantoorvolume over twee torens, ieder vijftien bij dertig meter breed. De torens zijn teruggelegd ten opzichte van de plint zodat het gebouw zich goed voegt in de schaal van Almelo. De werkvloeren liggen rondom een centrale vide die fungeert als ontmoetingsgebied. De vloeren zijn splitlevel geschakeld en worden verbonden via uitnodigende trappen. Het Stadhuis krijgt een maximale hoogte van ongeveer vijftig meter.

De werkruimten in de torens zijn flexibel indeelbaar. De flexnorm van 0,9 werkplek per fte wordt nog nader onderzocht. Onderzoek laat zien dat een lagere flexnorm Het Nieuwe Werken beter stimuleert en ondersteunt. Het ontwerp scoort goed wat betreft duurzaamheid. Er wordt ondermeer gebruik gemaakt van natuurlijke zonwering, daglicht wordt optimaal gebruikt, op de zuidgevel is het gebruik van glas beperkt om opwarming te voorkomen. Betonkernactivering en warmte- en koudeopslag zorgen voor duurzame verwarming en koeling.

Op dinsdagavond 11 oktober 2011 wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan de raad en inwoners. Over de definitieve architectuur van het gebouw, de materialen, de afwerking en de detaillering wordt besloten door de gemeenteraad zodra het definitief ontwerp voorligt. Naar verwachting is dit definitief ontwerp in maart 2012 gereed. Oplevering van het Stadhuis staat gepland voor medio 2014. 

Reageer op dit artikel