nieuws

Daadkracht in Arnhem

Geen categorie

350 Nieuwe studenteneenheden, miljoeneninvesteringen in innovatieprojecten, 12,2 hectare Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en restauratie van enkele monumentale gebouwen. Dat is een greep uit de opbrengst van zeven projecten die Gedeputeerde Staten voorleggen aan Provinciale Staten. Het zijn projecten die aansluiten bij de speerpunten uit het coalitieakkoord en die nog dit jaar kunnen starten.

Daadkracht in Arnhem

 

Het gaat om projecten die bijdragen aan een sterke Gelderse economie, cultuurhistorisch erfgoed versterken, de Gelderse uiterwaardennatuur vergroten of bijdragen aan energiebesparing. In totaal wordt ruim 20 miljoen euro geïnvesteerd. Het in april aangetreden College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland maakt hiermee een ‘vliegende start’. Het gaat om studentenhuisvesting in voormalig klooster Mariënbosch in Nijmegen, cofinanciering van EFRO-projecten voor economie en innovatie, de herinrichting van de Millingerwaard en verplaatsing van De Beijer, de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven naar regionale clusters, renovatie en functieverandering bij Huis Sevenaer en het opwaarderen van Slot Loevestein.

Het College van Gedeputeerde Staten legt deze voorstellen voor aan Provinciale Staten, die naar verwachting op 28 september 2011 een besluit zullen nemen. Provinciale Staten bespreken de genoemde voorstellen op 14 september 2011 tijdens de commissievergadering en nemen naar verwachting op 28 september 2011 een besluit over de ‘Vliegende Start-projecten’.

Bron: Provincie Gelderland

Reageer op dit artikel